تنش لفظی نمایندگان مجلس بر سر افشای فهرست بدهکاران شرکت برشنا

صبح کابل
تنش لفظی نمایندگان مجلس بر سر افشای فهرست بدهکاران شرکت برشنا

امان‌الله غالب، رییس شرکت برشنا، روز دوشنبه (۲۷ عقرب) به ‌منظور ارائه‌ی معلومات در مورد قیمت‌های متفاوت تعرفه‌ی برق، پرداخت دوماهه‌ی تعرفه‌ی برق و کمبود برق، به مجلس نمایند‌گان فرا خوانده شد.

آقای غالب، به نمایندگان مجلس گفت که شرکت برشنا، طرح یک‌سان‌سازی تعرفه‌ی برق و پرداخت یک‌ماهه‌ی تعرفه را به وزارت‌های مالیه، انرژی و آب و شهرسازی و اراضی، ارائه کرده است. او افزود که این طرح، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، به این وزارت‌ها ارائه شده و پس از تأیید از سوی آن‌ها، به منظور تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد.

آقای غالب، در مورد تعرفه‌های متفاوت در شماری از ولایت‌ها، گفت که در حال حاضر، تعرفه در ولایت‌هایی که برق از چند منبع تأمین می‌شود، پایین است؛ اما در جاهایی که تنها از یک منبع تأمین می‌شود، بلندتر است.

او گفت که افغانستان، همه‌ساله ۳۰۰ میلیون دالر برق خریداری می‌کند؛ اما در صورتی که بدهکاران این شرکت دست‌کم ۹ میلیارد افغانی بدهی خود را پرداخت نکنند، این شرکت نمی‌تواند به درستی برای مردم خدمات ارئه کند.

رییس شرکت برشنا، همچنان گفت که در جریان سال جاری، ۲۳۰ بار پایه‌های برق توسط گروه‌های مسلح مخالف دولت و بعضی افراد، تخریب شده و ترمیم دوباره‌ی آن، میلیون‌ها دالر هزینه برداشته است.

او تأکید کرد که با وجود نشر فهرست بدهکارانی که اکثر آن‌ها قدرت‌مند و شماری هم اعضای شورای ملی اند، هنوز هم بدهی شرکت برشنا پرداخت نشده است. او گفت که تنها اعضای مجلس سنا، دو و نیم میلیون افغانی و اعضای مجلس نمایندگان بیش از ۱۰ میلیون افغانی از تعرفه‌ی برق خود بدهکار اند.

از سویی هم، شماری از نمایندگان مجلس، خواستار افشای فهرست نمایندگانی شدند که تعرفه‌ی برق خود را نپرداخته اند. عدم افشای نام این افراد از سوی شرکت برشنا، تنش‌هایی را میان نمایندگان مجلس به بار آورد.

رمضان بشردوست، عضو مجلس نمایندگان، تأکید کرد که فهرست بدهکاران برق باید همگانی شود. او گفت: «تا وقتی که نمایندگان بدهی خود را نپردازند، نمی‌توانند از سایر موارد فساد در شرکت برشنا نظارت کنند.»

اما فاطمه عزیز، عضو دیگر مجلس، گفت که به جای افشای فهرست بدهکاران، شرکت برشنا باید برای کاهش بهای برق اقداماتی روی دست بگیرد.

تنش لفظی میان اعضای مجلس، سبب شد که امیرخان یار، معاون اول مجلس که ریاست این نشست را به عهده داشت، از آقای غالب بخواهد تا در نشست دیگری حاضر شده و فهرست نمایندگان بدهکار را همگانی کند.

این در حالی است که شرکت برشنا، طی چند ماه گذشته، هر از گاهی فهرستی از بدهکاران تعرفه‌ی برق را منتشر می‌کند.