نگرانی از موج دوم تبلیغات علیه انتخابات

صبح کابل
نگرانی از موج دوم تبلیغات علیه انتخابات

گفته‌ می‌شود که گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دور نهم به پیشرفت‌هایی رسیده است و ممکن تا دو روز دیگر روی متباقی مسائل مورد بحث نیز توافق صورت بگیرد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، از پیشرفت‌های حاصل شده در گفت‌وگوهای صلح در دور دوم خبر داده و گفته است که امید می‌رود تا دو روز دیگر، بسیاری از مسائل دیگری که مورد اختلاف دو طرف قرار گرفته است نیز، حل شود.

گفت‌وگوهای صلح افغانستان، تأثیرات بسیاری در افغانستان داشته است. از آن جمله اختلافات سیاسی بر اساس این که صلح در اولویت باشد یا برگزاری انتخابات. تا به حال بسیاری از تیم‌های انتخاباتی سعی می‌کنند بحث صلح را بیشتر از برگزاری انتخابات جلوه بدهند و این دلیلی برای کم‌رنگی مبارزات انتخاباتی نیز است. در واقع، نامزدان ریاست‌جمهوری و تیم‌های شان بر زیر شعاع قرار دادن انتخابات سهم بسیاری دارند. تا حدی که به غیر از سه تا چهار تیم انتخاباتی از میان هجده تیمی که به ثبت رسیده، مبارزات انتخاباتی را جدی نگرفته ‌اند.

در یک آسیب‌شناسی از این موضوع، می‌توان به راحتی پی برد که آن تعداد از کاندیداها و تیم‌های انتخاباتی‌ای که در انتخابات سال جاری باید بیشتر از همه بر برگزاری انتخابات تلاش کنند و به مردم روحیه بدهند، بر عکس عمل می‌کنند و این عمل برعکس؛ حتا ممکن است عمدی باشد. تأثیر منفی‌ای که از ابراز نظرهای این کاندیداها بر روان مردم باقی می‌ماند، بیشتر از هر چیزی به زمینه‌سازی برای به چالش کشانیدن برنامه‌ی برگزاری انتخابات است تا داشتن برنامه‌ی بدیل ناشی شده از فکر و تدبیر.

در صورتی که انتخابات به تعویق بیفتد و یا هم کاری شود که انتخابات افغانستان لغو شود، آنچه زیر سوال می‌رود، قانون اساسی است؛ قانونی که نظام کشور بر آن استوار شده و مردم در آن حق رأی دارند. بنا بر این، آن عده‌ از نامزدان ریاست‌جمهوری که بر عدم برگزاری انتخابات تأکید می‌کنند، در تناقض شدید با قانونی که بر اساس آن نامزد ریاست‌جمهوری کشور شده ‌اند قرار دارند.

این در حالی است که طالبان در قطر روی گفت‌وگوهای صلح کار می‌کنند و عملا در حال پیشرفت‌هایی نیز بوده ‌اند. پیشرفت‌هایی که ممکن است آنان را به یک توافق با ایالات متحده برای صلح برساند. طالبان با این که قصد صلح را از سوی خود اعلام کرده‌اند؛ اما تضاد بسیاری با قانون اساسی و برگزاری انتخابات دارند. فعالیت‌های بسیار دیگر در کشور نیز با این که در امر واقع در تضاد با طالبان و خواست آنان قرار دارد؛ اما ناخواسته بسیاری از خواسته‌های طالبان را دنبال کرده است. این که اصرار بر عدم برگزاری انتخابات از سوی فردی که کاندیدای انتخابات است، صورت می‌گیرد چیزی جز تسهیل پیاده شدن خواست طالبان نیست.

مردم افغانستان نیاز به حمایت‌های بیشتری برای رشد آزادی‌های مدنی در کشور دارند و این ممکن است، با تخریب انتخابات از میان برود. موضعی که مردم در برابر طالبان دارند، چیزی جز قانون اساسی افغانستان نیست و برنامه‌‌های صلح باید مطابق به این خواست به پیش برود.

هرچند گروه‌های تروریستی در افغانستان، به غیر از گروه طالبان نیز وجود دارد و صلح با طالبان نمی‌تواند ضامن رفاه و امنیت کشور باشد؛ با آن هم گمان بر این است که در صورت آتش‌بس، جنگ جاری در کشور به درجه‌های زیادی کاهش خواهد یافت. دور نهم گفت‌وگوهای صلح افغانستان، ممکن است تا دو روز دیگر به پایان برسد و این موضوع دوباره به عنوان موج دوم مخالفت‌ها با برگزاری انتخابات مطرح شده و جنگی میان هواداران برگزاری انتخابات و هواداران توافق‌نامه‌ی صلح راه بیندازد؛ اما گذشته از استدلال‌هایی که در این مورد ممکن است، آنچه نگران کننده است، تبلیغات منفی و جبران‌ناپذیری است که افراد مختلف در برابر انتخابات از خود بروز می‌دهند.

چنین گفته‌ها و نظرهایی، چیزی جز امتیاز دادن به گروه تروریستی طالبان نیست. صلح باید با خواسته‌ی مردم افغانستان همسو باشد و اگر چنین نشود، خواه‌ناخواه به منفعت طالبان به توافق خواهد رسید.