همه باید به برگزاری انتخابات باور داشته باشند

صبح کابل
همه باید به برگزاری انتخابات باور داشته باشند

وقتی چند روز پیش گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان قطع شد و دونالد ترامپ اعلام کرد که گفت‌وگوهای صلح دیگر مرده است، تمام کسانی ‌که به برگزاری انتخابات بدبین بودند، نگاه شان برگشت و حالا تصور آن است که فقط برگزاری انتخابات ضامن شکل‌گیری یک حکومت مقتدر و تنها راه برای برون‌رفت کشور از وضعیت حاضر است.

اگر انتخابات شفاف، همه‌شمول و به‌ دور از جنجال‌های معمول برگزار شود، می‌تواند برای از سرگیری گفت‌وگوهای صلح، رسیدن به توافق دائمی و ختم جنگ کمک کند.

چون در گذشته ثابت شده است که حضور در هر کارزاری، حتا حاضر شدن روی میز مذاکره برای گفت‌وگوهای صلح نیز، هیچگاه از موضع ضعف ممکن نبوده و فقط با یک حکومت مقتدر و اتحاد سراسری، می‌توان به میز مذاکره رفت و نتیجه قابل قبول به دست آورد.

حالا تمام نگاه‌ها به حکومت وحدت ملی دوخته شده است؛ جدا از رقابت‌های انتخاباتی که حق مشروع همه است، ایجاب می کند که تمامی نامزدان و سران سیاسی، با فداکاری و از خودگذری، برای مصالح عمومی، نسبت به تأمین امنیت انتخابات چاره و تدبیر بسنجند تا انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان که زمان کمی هم به آن باقی مانده است، به گونه سراسری برگزار گردد.

هر چند در گذشته مسؤولان امنیتی برای تأمین انتخابات به مردم اطمینان داده بودند و این که مردم افغانستان در شرایط مطمین پای صندوق‌های رأی خواهند رفت؛ اما به نظر می‌رسد، کسانی که مسؤول برگزاری انتخابات اند -کمیسیون انتخابات و نیروهای امنیتی-، هنوز به صورت کامل آماده‌ی‌ برگزاری انتخابات در یک فضای بی‌حرف نیستند. واقعیت افغانستان نیز همین را نشان می دهد که طالبان و کشورهای حامی منظقه‌ای شان تلاش دارند این روند مهم در افغانستان ناکام سازند.

هر چند کمیسیون های انتخاباتی با انتقادهای جدی رو به رو است، اما برای برون رفت این وضعیت، نیاز است که این نهاد، نهایت تلاش به خرج بدهد که در روزهای باقی مانده به مشکلات گسترده ای که وجود دارد رسیدگی کرده و در هماهنگی با نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای تامین کننده امنیت و نهادهای کمک کننده بیرونی، بتواند تا حد ممکن انتخابات قابل قبولی را برگزار نماید.

در شرایط کنونی که طالبان در حد بالای از مشروعیت سیاسی دست یافته و کشورهای مختلف نیز برای سهم داشتن در مسایل افغانستان فعال تر شده اند و به این گروه تروریستی بیشتر مشروعیت می‌دهند، نیاز است که اتحاد جدی در داخل افغانستان بر علیه این گروه که تنها به کشتن و انفجار ادامه می دهند، شکل بگیرد.

این نیز یک واقعیت است که افغانستان نه تنها با گروه های تروریستی مانند طالبان و داعش طرف است، بلکه در داخل نیز میان سیاست مداران مشکلات گسترده سلیقه‌ای وجود دارد که اگر باوری به یک افغانستان نسبتا با ثبات وجود دارد، باید این رقابت ها کنار گذاشته شود.

حکومت افغانستان روز گذشته اعلام کرد که گفتگوهای صلح تا پس از انتخابات مطرح نیست. این یعنی که اراده در حکومت افغانستان وجود دارد که باید انتخابات برگزار گردد. اکنون نیاز احساس می شود که دیگر نامزدان انتخابات به جای انتقاد صرف از وضعیت موجود، برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به نهادهای برگزار کننده انتخابات کمک کنند.

افغانستان نیاز دارد برای یک آینده دموکراتیک که مردم در آن سهم داشته باشند، به سمت انتخابات به پیش برود و این کار ممکن نیست مگر این که تمامی گروه های سیاسی به این باور برسند که تنها انتخابات راه حل برون رفت از وضعیت کنونی است.

مردم دوست دارند که از درون انتخابات شفاف و کم‌حرف و حدیث، یک حکومت قوی و مقتدر بیرون آید که بتواند ضمن غلبه بر مشکلات داخلی و مهار زورگویان، در برابر دشمنان امنیت و آرامش افغانستان ایستاده و از ارزش‌های مدنی، دموکراسی، آزادی بیان و دست‌آوردهای جمهوریت دفاع کند.