سفیران؛ نمایندگان سیاسى یا مخلوقات آسمانی

صبح کابل
سفیران؛ نمایندگان سیاسى یا مخلوقات آسمانی

نویسنده: سادات سرآمد ‏
‏به تازگی، هشت تن از دیپلمات‌های سفارت افغانستان در هند، بنا بر ارزیابی‌های سفیر، وظیفه‌ی‌شان پایان یافت. سفیر افغانستان در هند که خود یک روز تجربه‌ی کار در دستگاه دیپلماسی ‏کشور را ندارد و دوست استراتژیک افغانستان بعد از پنج ماه با عذر و معذرت زیاد، به او موافقه‌ی ‏حضور و اشغال مأموریت داده بود. او که از شروع کارش تازه چند ماهی می‌گذرد، چگونه و با چه معیار مسلکی و علمی، به خود حق می‌دهد که کارمندان دیپلماتیکی که از ‏طریق وزارت امور خارجه مقرر می‌شوند را مورد ارزیابی قرار دهد و نتیجه‌ی ارزیابی‌هایش، پایان‌یافتن مأموریت هشت دیپلمات -که تقریبا کل کارمندان دیپلماتیک یک سفارت را تشکیل می‌دهند-، ‏باشد. اخیرا یک دیپلمات از سفارت افغانستان در پاکستان نیز توسط سفیر آن سفارت، از وظیفه‌اش کنار زده شده است. ‏‏
چه کسی و چه نهادی از این سفیر امتحان شایستگی و ظرفیت گرفته است تا او به خود حق ‏بدهد که شایستگی دیگران را زیر پرسش ببرد .اگر بحث مشکل دیپلمات‌ها با سفیر باشد، ‏قطعا منطق ندارد که هشت فرد، مشکل‌زا و ماجراجو باشند و خود سفیر، شخص بی‌ماجرا و قانون‌مند. ‏‎
عامل تنش‌ها و جنجال‌ها در نمایندگی‌های سیاسی، سفیران خودخواه، جاه‌طلب، احترام‌طلب، انحصارگرا، غیرمسلکی و عمل‌کردهای غیر‌قانونی آن‌ها است. این سفیران، سفارت‌ها را ‏مال و میراث پدری‌شان پنداشته و به هیچ کس، پاسخ‌گو نیستند و هر چه بخواهند، انجام ‏می‌دهند. سفارت‌ها با تشکیل کوچک، گنجایش جنجال و مشکل‌آفرینی را ندارد؛ اما سفیران، ‏با انحصار همه‌ی امور سفارت در دست خود و با چراغ سبزی که از سوی رهبری وزارت خارجه دریافت می‌کنند، ‏کارمندان دیپلماتیکی که به مزاق‌شان خوش نخورد را از وظیفه‌ی‌شان اخراج و به بی‌سرنوشتی محکوم می‌کنند؛ در حالی که نه صلاحیت قانونی آن را دارد و نه صلاحیت علمی آن را.
‏روند اخراج خودسر کارمندان دیپلماتیک سفارت‌خانه‌های کشور، متأسفانه بارها از سوی سفیران افغانستان در کشورهای مختلف انجام شده است. در این مدت، بررسی واقعی از چگونگی جنجال‌های لفظی و فیزیکی در ‏نمایندگی‌های سیاسی، نه از جانب وزارت امور خارجه و نه کمیسیون امور بین‌المللی ‏مجلس نمایندگان و سایر نهادها، انجام نشده است. عاطف مشعل، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان، با ‏سابقه‌ی صرفا مدیریت کرکت که به حیث سفیر در مهم‌ترین کشور تعیین شده بود،کارمندان ‏دیپلماتیک را تهدید و توهین کرده و مستشار این سفارت را از سفارت اخراج کرده بود. در ‏ایتالیا، جنجال‌ها میان سفیر و معاون سفیر، سبب پایان‌یافتن مأموریت دیپلماتیک هر دو شد. ماجرای ‏سفارت افغانستان در آذربایجان و جنجال سفیر و کارمندان دیپلماتیک تا جایی بالا گرفت که حتا پای پلیس کشور ‏میزبان را به موضوع کشاند. پس از افتتاح سفارت افغانستان در یونان، شخصی کهن‌سال به ‏حیث سفیر گماشته شد که به سختی توان راه‌رفتن و شنیدن را داشت.
در سوی دیگر ماجرا، سفیران افغانستان مقیم در ‏کشورهای اروپایی، وسایط دیپلماتیک سفارت را به بستگان و اعضای فامیل‌شان تقسیم ‏می‌کنند. دو سال قبل، یک دیپلمات وزارت امور خارجه، از سوی عادله‌ راز، نماینده‌ی افغانستان در ‏ملل متحد، قبول نشده و قبل از اشغال مأموریت از فرودگاه کابل برگشت داده شد. این‌ها، ‏نمونه‌هایی از بی‌نظمی و زورگویی سفیران است که بارها رسانه‌ای شده است؛ اما هیچ‌گاهی بررسی ‏واقعی‌ای در این مورد انجام نشده تا به این چالش پایان داده شود. تقرر یک جنرال و نظامی به حیث سفیر در امریکا و اروپا که نظم، ‏اساسات و سیستم کاری وجود دارد و منافع ملی به عنوان خطوط برجسته تعریف شده، نیز چالش بزرگ دیگری فرراه دستگاه دیپلماتیک کشور است که همواره باعث عمل‌کرد ضعیف و منفعلانه‌ی این دستگاه شده است. این که سفیران ‏دانش و تحلیل کلی و مجموعی از مسایل سیاسی، نظامی، اقتصادی دارند، محل سوال نیست؛ ‏اما در افغانستان، تقرر یک جنرال، طبیب و ورزش‌کار به حیث سفیر، افتضاح و رسوایی سیاسی و ‏دیپلماتیک خلق می‌کند. تعیین چند آدم نظامی به حیث سفیر در تاجیکستان، قرقیزستان و ‏اردن، نمونه‌های این چنین گمارش‌های غیرمسلکی است که پیوسته ساختار دیپلماتیک کشور را آسیب زده و باعث شده است که در روابط منطقه‌ای و جهانی، افغانستان که توان اقتصادی و نظامی ندارد، پیوسته از جایگاه عجز و ناتوانی عمل کند.
رییس‌جمهور غنی، در سخن‌رانی اخیرش در وزارت امور خارجه، از دیپلمات‌های نام‌دار ‏افغانستان؛ مانند پژواک و روان فرهادی، نام گرفت؛ اما در دوره حکومت‌داری خودش، افرادی به ‏حیث سفیر گماشته شدند که کفر دیپلماسیی و پیام‌بران فساد و ناکارآمدی بوده و با ‏عمل‌کردهای خلاف، آبروی حکومت و شهروندان افغانستان را نزد جهانیان برده اند.‏‎ ‎سفیران افغانستان، جای این که به منافغ کلان ملی و پی‌گیری فعال اهداف سیاست خارجی ‏کشور تمرکز کنند، بیش‌تر مصروف فساد پولی، استفاده‌جویی و خویش‌خوری استند؛ حتا، بسیاری ‌ها به دلیل بی‌تجربگی و نافهمی، از اشتراک در ملاقات‌ها و کنفرانس‌ها فرار می‌کنند و تویت‌‏های‌شان را نیز کارمندان محلی سفارت به زبان انگلیسی می‌نویسد.
نمایندگی‌های دیپلماتیک ‏افغانستان در بیرون از کشور، این روزها در بدترین حالت قرار دارد و با چنین ‏وضعیتی، بودن این نمایندگان در بیرون از کشور تنها هدردادن پول و وقت است تا این که کارکردی عملی برای منافع کلان کشوری را در پی داشته باشد. سپردن مسؤولیت تطبیق اهداف سیاست خارجی به ‏افراد سلیقه‌گرا، کم‌سواد، پارتی‌باز و فاقد ابتکار، لطمه‌ی شدیدی به جایگاه دیپلماتیک افغانستان ‏وارد کرده است. اگر حکومت افغانستان به روند اعزام افراد غیرمسلکی و ماجراجو به حیث ‏سفیر در کشورهای مهم، ادامه دهد، دیر یا زود با مخالفت کشورها مواجه شده و کشورهای ‏میزبان، به سختی سفیران را خواهند پذیرفت. در صورتی که حکومت با این همه مصارف ‏نمایندگی سیاسی، سفیر آگاه و شایسته نفرستد و سفیران را از باندها و گروهای کوچک معرفی ‏کند، بهتر است که دروازه‌ی سفارت‌خانه‌های کشور بسته شود تا بیش‌تر از این رسوایی دیپلماتیک را تجربه نکنیم‎.‎‏
در ‏حکومت فعلی افغانستان، حسین‌قلی‌های زیادی به حیث سفیر گماشته شدند. حسین‌قلی، اولین فرستاده‌ی ‏قاجار به امریکا بود که به خاطر صرفه‌جویی کارمندان محلی آشنا با زبان انگلیسی را برکنار ‏کرده و در نداشتن آشنایی با زبان، از تحولات سیاسی امریکا بی‌خبر بود و به جای رییس ‌جمهور جدید، رییسج‌مهور قبلی را به مهمانی دعوت کرده بود. ‏
به خاطر جلوگیری از جنجال‌ها، استفاده‌ی منابع موجود به صورت درست و در راستای منافع ‏ملی و نمایندگی سالم دیپلماتیک، صرفه‌جویی منابع پولی، قرارگرفتن نمایندگی‌های سیاسی ‏و وزارت امور خارجه در یک صفحه‌ی کار و پاسخ‌گویی، لازم است که وزارت امور خارجه، چارچوب‌هایی را ‏برای تعیین، تعریف صلاحیت‌ها و پاسخ‌گوسازی سفیران قلدر و زورگو ایجاد کند؛ تا به جای ‏رسوایی، افتضاح و فساد از سفارت‌ها، دیپلماسی فعال، لابی‌گری و نمایندگی سالم بیرون ‏داده شود. ‏