نگاهی به سفر اشرف غنی به واشنگتن؛ اشرف غنی با ترامپ چه بگوید؟

بشیر یاوری
نگاهی به سفر اشرف غنی به واشنگتن؛ اشرف غنی با ترامپ چه بگوید؟

قرار بود اشرف غنی به روز شنبه شانزدهم سرطان به واشنگتن برود با دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا در مورد توافقنامه‌ی صلح طالبان و امریکا و انتخابات در افغانستان، گفت‌وگو کند. این سفر به دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. گفته می‌شود در روزهای آینده انجام خواهد شد.

دولت امریکا با طالبان در مورد چگونگی خروج نیروهای امریکایی و قطع ارتباط طالبان با القاعده و سایر گروه‌های تروریستی به توافق رسیده‌اند و تنها امضای این توافق‌نامه، باقی مانده است. خلیل‌زاد در روزهای گذشته جزئیات توافقنامه‌ی امریکا با طالبان را به رهبران حکومت افغانستان و سیاسیون دیگر در کابل گزارش داد.

 ریاست جمهوری اعلام کرده که حکومت با دقت تصمیم خواهد گرفت و نظرش را با توجه به مصالح و منافع کشور با خلیل‌زاد در میان خواهد گذاشت. اختلاف میان حکومت غنی و ترامپ در مورد توافق امریکا با طالبان جدی و برای دو طرف مهم است. امریکا بدنبال ‌این است که انتخابات برگزار نشود و روند گفت‌وگوی بین الافغانی با طالبان، آغاز شود.

 این درحالی است که روند برگزاری انتخابات جریان دارد و تا بیست روز دیگر انتخابات، باید برگزار شود. محمد اشرف غنی جدی بیان می‌کند که بدون برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت قانونی، رفتن به میز مذاکره با طالبان پیامد منفی دارد، تنها در صورت برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت جدید، گفت‌وگو با طالبان متضمن موفقیت می‌شود.

آن‌چه سبب اختلاف نظر در مورد انتخابات شده، نگاه ابزاری و نگرانی‌‌ای ناشی از یک انتخابات غیر شفاف، است. دولت ترامپ در امریکا برای این‌ که بخواهد، هرچه زودتر مسأله‌ی طالبان را حل کند و به مردم امریکا نشان دهد که جنگی پُرهزینه و طولانی‌ امریکا را در افغانستان پایان داده و سربازان این کشور را به خانه بر می‌گرداند، اصرار دارد که هرچه زودتر گفت‌وگوهای بین الافغانی آغاز شود. این انگیزه سبب شده که امریکا برای برگزار نشدن انتخابات به دولت افغانستان فشار بیاورد.

امریکا بدون این‌که پیامد شتاب‌زدگی صلح با طالبان را در نظر بگیرد در پی این است که نتیجه‌ی گفت‌وگو با طالبان معلوم شود تا آن‌را به عنوان دستاورد به مردم امریکا نشان بدهد. این مسأله، سبب شده که امریکا در پی عدم برگزاری انتخابات باشد.

 این رویکرد برای امریکا هر توجیهی که داشته باشد، پذیرش آن برای دولت افغانستان سنگین است. اگر اشرف غنی به واشنگتن برود ترامپ از او خواهد خواست که انتخابات برگزار نشود و توافقنامه‌ی امریکا با طالبان را تایید کند.

امریکا بزرگ‌ترین حامی دولت افغانستان محسوب می‌شود و گرفتن رضایت امریکا برای دولت افغانستان، مهم است. سفر اشرف‌غنی به واشنگتن بسیار مهم و حساس است. امریکا می‌خواهد اشرف غنی را مجبور به پذیرش خواست‌های خود کند. از طرف دیگر، اشرف غنی باید ملاحظات خود را از توافقنامه‌ی امریکا و طالبان به رئیس جمهور امریکا در میان بگذارد بتواند و اراده‌ی خود را برای حفظ نظام جمهوری نشان بدهد و به ترامپ بگوید که خطر طالبان را نادیده نگیرد و از خواست‌های دولت افغانستان حمایت کند.

همین طور آقای غنی ناگزیر است که در مورد انتخابات با رئیس جمهور امریکا گفت‌وگو کند.  برگزار شدن انتخابات از این جهت مهم است که دوره‌ی پنجساله‌ی حکومت غنی به پایان رسیده است. باید حکومت جدید تشکیل شود و دولت با وجاهت قانونی در گفت‌وگوهای صلح با طالبان نقش خود را داشته باشد. اگر انتخابات برگزار نشود مسأله‌ی عدم مشروعیت قانونی حکومت مطرح می‌شود که برای طالبان و کسانی‌که می‌خواهند نقش دولت در گفت وگوهای صلح برجسته نباشد، این دلیل خوبی‌است تا بگویند فرقی میان طالبان و دولت نیست. از این رو باید انتخابات برگزار شود. برای این‌ که این توجیه برای طالبان، رهروان و متحدان سیاسی این گروه وجود نداشته باشد و مذاکرات صلح نتیجه‌ی مطلوب داشته باشد، اشرف غنی مسئولیت دارد که در سفر به واشنگتن حرف‌های ناگفته را به ترامپ بگوید.

انتخابات در صورتی می‌تواند مبنای موفقیت در مذاکره با طالبان شود که همه‌ی نامزدان و گروه‌های سیاسی از آن حمایت کنند و با نظارت دقیق برگزار شود و با تقلب همراه نباشد؛ اما نگرانی این است که اگر انتخابات با این شرایط نشود و در آن صورت، آب از آب تکان نمی‌خورد.

 اشرف غنی باید حمایت امریکا را در باره‌ی برگزاری انتخابات جلب کند و خودش نیز به امریکا اطمینان بدهد که حکومت افغانستان در انتخابات دخالت نمی‌کند و انتخابات مبنای جنجالی دیگری نمی‌شود.

با توجه به نکاتی که یاد آوری شد، سفر اشرف غنی به واشنگتن از سفرهای مهم او خواهد بود. به دلیل این‌که روی مسایل مهم و آینده‌ی افغانستان صحبت می‌شود. اگر در این سفر، ترامپ به اشرف غنی فشار بیاورد که توافقنامه‌ی امریکا با طالبان را تایید کند یا اشرف غنی بتواند ملاحظات خود را به دولت امریکا برساند و در نیتجه‌ی آن تغییرات در توافقنامه‌ی امریکا با طالبان به‌جود آید، در هر دو صورت، پس از سفر اشرف غنی به واشنگتن، حکومت افغانستان می‌تواند با در نظر گرفتن موضع امریکا تصمیم نهایی را بگیرد که با توافقنامه‌ی امریکا و طالبان، چگونه برخورد کند.