عبدالله عبدالله: نتیجه‌ی که پر از تقلب باشد را نمی‌پذیریم

عبدالرازق اختیاربیگ
عبدالله عبدالله: نتیجه‌ی که پر از تقلب باشد را نمی‌پذیریم

عبدالله عبدالله، رهبر تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی از هوادارانش خواست که به اعتراضات شان پایان دهد و روز یک‌شنبه (۲۴قوس) اجازه بازشماری آرا را در هفت ولایت افغانستان بدهند.

آقای عبدالله که جمعه‌شب(۲۲قوس) در یک نشست خبری درکابل صحبت می‌کرد، گفت:«پس از مشوره‌های کافی در این زمینه تصمیم گرفتیم، در حالی که تقلب را یک طرف کرده، قانون شکنی را یک طرف کرده و هم‌چنان کمیسیون انتخابات هم به وظایف خود عمل نکرده است؛ اما با احترام به خواست کمیسیون شکایات از مردم افغانستان تقاضا می‌کنیم که بازشماری را پس فردا یک‌شنبه اجازه بدهند. ما خواستیم که دیگر برای کسی بهانه‌ی ندهیم.»

او هم‌چنان تاکید کرد که تصمیم تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی منبی بر آغاز بازشماری در هفت ولایت باقی، به این معنا نیست که آن‌ها اجازه داده اند آرای تقلبی نیز شمارش شود.« تصمیم ما به معنای آن نیست که ما اجازه‌ی آرای تقلبی را می دهیم. ۳۰۰ هزار رای باید تفتیش خاص شود. ما خواستیم یک حسن نیت نشان بدهیم و یک مجال باشد برای کمیسیون انتخابات که در فیصله غیرقانونی خود تجدید نظر کند. هیچ نتیجه قسمی چه قسمی، چه ابتدایی و چه نهایی که پر تقلب باشد نمی پذیریم. هیچ کس خواب این  را نبیند که مثل ۲۰۱۴ با تقلب به حکومت می‌رسد.»

او با بیان این مطلب که کمیسیون انتخابات به مطالبات برحق تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی پاسخ مثبت ندادند، تاکید کرد که  مردم افغانستان صدای خود را برضد تقلب بلند کردند و اجازه نمی‌دهد که بار دیگر حکومتی پر تقلب ایجاد شود.

رهبر تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی از نشست مشورتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز قدر دانی کرد و گفت که این نشست فرصتی مناسب بود تا مردم افغانستان بدانند که مردم در کجا بوده و کدام طرف برحق بوده است.

این درحالی است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، روز جمعه(۲۲ قوس) نشست مشورتی را با حضور دسته‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و سفیران کشورهای خارجی به منظور عبور از بن‌بست انتخابات، برگزار کرد.

در این نشست رییس کمیسیون انتخابات از نامزدان معترض خواست که اجازه دهند این کمیسیون مطابق قانون کار خود را پیش ببرد و روند بازشماری آرا در هفت ولایت آغاز کند.

حوا علم نورستانی، گفت، به جای این که کمیسیون انتخابات، روند کاری خود را به پیش ببرد و نتیجه‌ی ابتدایی را اعلام کند؛ اما مصروف پاسخ‌دهی و مذاکره با نامزدان ریاست جمهوری است. «انتخابات به مذاکره تبدیل شده است.»

تنش‌ها میان کمیسیون انتخابات و نامزدان ریاست جمهوری پس از آن افزایش یافت که کمیسیون انتخابات افغانستان روز یک شنبه(۱۸عقرب) روند بازشماری آرا را آغاز کرد؛ اما با تحریم شورای نامزدان و دسته‌ی انتخاباتی ثبات وهمگرایی مواجه شد.