خطر کرونا هر روز جدی‌تر می‌شود

صبح کابل
خطر کرونا هر روز جدی‌تر می‌شود

از روزی که ویروس کرونا در چین شیوع یافت و به کشورهای دیگر منتقل شد، هر روز نگرانی برای گسترش و شیوع این ویروس به سایر نقاط دنیا افزایش یافته است. از آن‌جا که چین در همسایگی افغانستان است و با توجه به وضعیت بد امکانات بهداشتی و درمانی در کشور مان، اگر این ویروس وارد افغانستان شود، به زودی به بحران فراگیر بدل خواهد شد که حکومت به هیچ عنوان نمی‌تواند آن را کنترل کند. هرچند در روزهای گذشته برخی با استفاده از تئوری توطئه، ارتباط به وجود آمدن این ویروس را در چین به رقابت اقتصادی کشورهای پیشرفته‌ی جهان مرتبط دانستند؛ اما واقعیت آن است که کرونا می‌تواند مصیبت تازه‌ای برای مردم افغانستان باشد.
بسیاری آن را به عادت‌های غذایی مردم چین، به خصوص سوپ خفاش مرتبط دانستند و مبنا ویدیویی را اعلام کردند که ثابت شد مربوط به سال ۲۰۱۶ است، نه حالا.
وزارت صحت افغانستان گفته است، هیچ کدام از افغان‌هایی که در چین به سر می‌برند، آلوده به ویروس کرونا نشده اند. مشکل آن است که ۶۲ نفر از هم‌وطنان ما در شهر «ووهان» که منبع انتشار ویروس است، زندگی می‌کنند. در این مدت، ۲۶۲ نفر از چین وارد افغانستان شده و با یک بررسی سرسری و غیر تخصصی در میدان‌های هوایی، به خانه‌های خود بازگشته اند. وزارت صحت گفته است که دانش‌جویان افغان از شهر ووهان نیز به افغانستان منتقل می‌شوند؛ اما به مدت دو هفته در قرنطین خواهند بود تا مشخص شود، به ویروس کرونا آلوده استند یا خیر؟
حکومت افغانستان در حالی از آمادگی و تدابیر برای عدم ورود و گسترش ویروس کرونا سخن می‌زند که زمینه‌ی تشخیص علمی و آزمایش‌گاهی آن در داخل کشور فراهم نیست. اگر این تدابیر را با اهمال و آن‌چه مردم بازگشته از چین در میدان‌های هوایی دیده اند، کنار یک‌دیگر بگذاریم، به ما می‌گوید که کرونا وارد افغانستان خواهد شد و کسی نمی‌تواند با آن مبارزه کند. مردم می‌گویند وقتی از چین می‌آیند، پرسیده می‌شود که سردرد یا تهوع دارند؟ اگر پاسخ شان نه باشد، برای شان اجازه‌ داده می‌شود به خانه‌ی شان بروند. وزارت صحت اما می‌گوید که برای ۱۰۰ نفر زمینه‌ی قرنطین را فراهم کرده و اگر کسی از شهر ووهان برگردد، قرنطین خواهد شد.
ویروس کرونا امروز پشت دروازه‌های افغانستان است و تمام جمعیت کشور را به شدت تهدید می‌کند؛ اما مسؤولان به اندازه‌ای که باید نسبت به این مسأله حساس باشند، نیستند.
کرونا امروز یک دغدغه‌ی جهانی است و به اکثر قاره‌ها راه یافته است. چگونه می‌توان باور کرد که به افغانستان در همسایگی چین نفوذ نکند؟ وزارت صحت افغانستان می‌گوید با توجه به پراکندگی جمعیت افغانستان، زمینه‌ی آلوده شدن افراد در کشور به ویروس کرونا کم است و در بدترین شرایط در شش ماه، سه هزار نفر به آن آلوده خواهد شد. آمادگی تنها آن نیست که حکومت چند نفر را بدون وسائل تشخصیه به فرودگاه بفرستد و یا زمینه را برای قرنطین و بستری بیماران فراهم کند؛ یکی از راه‌های درست آمادگی، پیش‌گیری، اطلاع‌رسانی و بسیج عمومی است که نه فقط از سایت وزارت صحت که از تمام رسانه‌ها، منابع و حتا مساجد، بدون آن که موجب رعب و وحشت عمومی شود، به مردم اطلاع‌رسانی می‌شد که در چه شرایط به ویروس آلوده می‌شوند و راه‌های پیش‌گیری و آلوده نشدن چیست!
حکومت افغانستان و تمام نهادها، باید خطر ویروس کرونا را جدی بگیرند و با یک برنامه‌ریزی درست و به دور از احساسات، اجازه ندهند تا مصیبت دیگری بر مصیبت‌های مردم رنج‌دیده‌ی افغانستان اضافه شود. راه آن نیز کنترل مسیر‌های زمینی و هوایی، بسیج عمومی برای آگاهی‌دهی، ایجاد زمینه برای درمان و سد کردن راه‌های نفوذ است. حتا در باره‌ی دانش‌جویان افغان که در چین استند، نیز باید با دقت تصمیم‌گیری شود تا با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی و با شرایط ویژه به افغانستان باز گردند؛ در غیر این صورت، اگر حتا در یک مورد بی‌احتیاطی شود، منجر به خلق فاجعه خواهد شد.