امین احمدی: در میان سیاست‌گذاران امریکا و ناتو، نسبت به افغانستان احساس گناه وجود دارد

صبح کابل
امین احمدی: در میان سیاست‌گذاران امریکا و ناتو، نسبت به افغانستان احساس گناه وجود دارد

محمدامین احمدی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی صلح افغانستان، می‌گوید که جهان با دقت ‏رفتارها را زیر نظر دارد و راستی‌‌‌آزمایی می‌کند؛ زیرا در میان سیاست‌گذران امریکایی و ناتو، نسبت ‏به افغانستان احساس گناه وجود دارد‎.‎

آقای احمدی روز جمعه -۱۸ سرطان-، در برگه‌ی فیسبوکش نوشته است: «علی‌رغم روند خونین ‏جاری در کشور و اراده‌ی معطوف به سرکوب، عرصه‌های جدیدی نیز به وجود آمده است که آگاهی ‏جمعی از این فرصت‌ها و استفاده‌ی درست و به موقع از آن‌ها، آینده‌ی بهتر را برای ما رقم خواهم ‏زد.»‏

آقای احمدی، گفته است که اراده‌ و خواست صلح میان دو طرف منازعه، بیش‌تر از هر زمان ‏دیگری، واقعی‌تر به نظر می‌رسد؛ اما «بسیار روشن است که یک جانب بیش از هر زمانی دیگر، ‏می‌خواهند در آینده‌ی افغانستان بر اساس قدرت و گفتمان خود، مؤثر و تعیین‌کننده باشد و قدرت ‏بیش‌تری در عرصه‌ی جنگ را ابزار مؤثر برای وصول به این هدف می‌داند.»‏

آقای احمدی، این گفتمان را برای صلح پایدار و نیازهای اساسی مردم افغانستان به عنوان یک ‏کشور، مناسب ندانسته و گفته است که گروه‌های گوناگونی از آن آسیب می‌بینند و افغانستان به ‏عنوان یک کشور، منزوی می‌شود‎.‎

او، گفته است که عواقب جنگ و خشونت، قابل پیش‌بینی نیست و جز ویرانی بیش‌تر، برنده‌ای  ‏ندارد و این را هر دو جانب گفت‌وگوکننده می‌داند‎.‎

آقای احمدی با اشاره به گفت‌وگوهای صلح به عنوان روندی اجتماعی، سیاسی و حقوقی، گفته ‏است که اگر از این روند حمایت نشود و «مردم اراده‌ی معطوف به سرکوب را با چالش مهم مواجه ‏نکنند، اگر بی‌نتیجه خاتمه نیابد، این اراده وجود دارد که از آن، چون ابزاری برای کسب مشروعیت ‏استفاد کند.»‏

این عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، گفته است که مردم با عدم هم‌کاری خود و ‏رسانه‌ها، می‌توانند اراده‌ی سرکوب را زمین‌گیرد کنند و مردم می‌توانند قدرت پنهان در این دو ‏وسیله را کشف کرده و آینده‌ی افغانستان را رقم بزنند‎.‎

آقای احمدی، حفظ جفرافیا را در این شرایط برای نزدیک‌شدن به صلح پایدار و عادلانه، معنادار ‏می‌داند و می‌گوید که این کار وسوسه‌ی تمامیت‌خواهی را تضعیف می‌کند‎.‎