فوزیه کوفی: طالبان واقعیت‌های دو دهه‌ی اخیر را درک نمی‌توانند

صبح کابل
فوزیه کوفی: طالبان واقعیت‌های دو دهه‌ی اخیر را درک نمی‌توانند

فوزیه کوفی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، می‌گوید که درک‌ دست‌آوردها و واقعیت‌های دو دهه‌ی اخیر برای گروه طالبان قابل درک نیست.

بانو کوفی که روز جمعه (۱۲ جدی)، در نشستی زیر عنوان «چشم‌انداز صلح» در کابل صحبت می‌کرد، گفت که در جریان سه ماه گفت‌وگو با طالبان دریافته است که موضوعاتی چون کثرت‌گرایی، تنوع قومی، اجتماعی، سیاسی و آزادی بیان برای طالبان قابل هضم نیست.

او تأکید کرد که هرچند طالبان تغییراتی را که در ۲۰ سال اخیر به میان آمده را نمی‌پذیرند؛ اما چاره‌ا‌ی جز پذیرش ندارند، زیرا این جزئی از ضرورت‌های یک جامعه‌ی انسانی است.

فوزیه کوفی گفت: « افغانستان پس از ۲۰۰۱هنوز به طالبان قابل قبول یا به اصطلاح قابل هضم یا قابل درک نیست. در زمان جنگ طبیعی است که ساختارها می‌جنگند، نهادها می‌جنگند؛ اما وقتی شما به صلح می‌روید نمادها ارزش پیدا می‌کنند.»

بانو کوفی، افزود که دو طرف گفت‌وگوکننده باید به این نماد ارزش و احترام قایل شوند.

این عضوهیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت که تا هنوز در مورد به وجود آمدن یک نظام مشخص پس از صلح در افغانستان اجماعی نشده است.

کوفی، ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر این اجماع در میان سیاسیون و دولت افغانستان به وجود بیاید.

از سویی هم، محمد امین احمدی، دیگر عضو هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان در این نشست، گفت که آماده نبودن دو طرف گفت‌وگوکننده برای برقراری صلح با عدالت از مهم‌ترین موانع توافق صلح است.

آقای احمدی، تاکید کرد، نظامی که طالبان می‌خواهند، متفاوت تر از نظامی است که دولت روی آن توافق دارد.

این در حالی است که انتظار می‌رود تا سه-چهار روز دیگر دور دوم گفت‌وگوهای صلح افغانستان پس از استراحت دو هیئت در قطر برگزار شود. پیش از این طالبان گفته اند که برای دور بعدی‌ گفت‌وگوها در زمان تعیین شده‌ی آن آماده اند.