جو بایدن در ایالت جورجیا از دونالد ترامپ پیشی گرفت

صبح کابل
جو بایدن در ایالت جورجیا از دونالد ترامپ پیشی گرفت

جو بایدن نامزد حزب دموکرات که فقط شش رای الکترال برای پیروزی نیاز دارد، در ایالت جورجیا از رقیب خود پیشی گرفت.

بر اساس آخرین آمار از شمارش آرا در ایالت جورجیا، جو بایدن از دونالد پیشی گرفت و یک قدم خود را برای پیروزی نزدیک کرد.

پنسیلوانیا، کارولینالی شمالی، نوادا، آلاسکا و جورجیا از جمله ایالت‌هایی است که شمارش آرا در آن‌ها تمام نشده است و نتیجه‌ی انتخابات به این پنج ایالت بستگی دارد.

انتظار می‌رفت که جو بایدن با به دست آوردن تعداد رای کالج الکترال نوادا، پیروز شود؛ اما تا هنوز تقربیا ۸۴ درصد آرای این ایالت شمارش شده و نتیجه‌ی آن احتمال دارد، زود اعلام نشود.

شمارش آرا در جورجیا تقربیا تمام است و جو بایدن در حدود هزار رای از دونالد ترامپ زیادتر گرفته است.

جورجیا ۱۶ رای الکترال دارد و اگر جو بایدن در این ایالت به پیروزی برسد، تعداد رای کالج الکترال او به ۸۰ رای می‌رسد.

اگر نتیجه‌ی این ایالت دونالد ترامپ را پیروز بداند، باید منتظر ایالت پنسیلوانیا، نوادا و کارولینالی شمالی باشیم.