وزارت معارف: مکاتب خصوصی از دوره‌ی آموزش در زمان قرنتین، پول مطالبه کنند

صبح کابل
وزارت معارف: مکاتب خصوصی از دوره‌ی آموزش در زمان قرنتین، پول مطالبه کنند

وزارت معارف، به تازگی، فیصله کرده است، آن عده از مکاتب خصوصی‌ای که در دوره‌ی قرنتین خدمات آموزشی مشروط به رضایت والدین دانش‌آموزان ارائه کرده‌اند، می‌توانند از زمان شروع برنامه‌های آموزش از راه دور خود، از دانش‌آموزان پول مطالبه کنند.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۳ سنبله)، از سوی وزارت معارف منتشر شده، آمده است، مکاتب خصوصی‌ای که در دوره‌ی قرنتین خدمات آموزشی ارائه نکرده‌اند، به هیچ وجه حق گرفتن پول را ندارند.

بر اساس اعلامیه، با مراکز آموزشی خصوصی‌ای که بدون راه‌اندازی و تطبیق برنامه‌های آموزش از راه‌دور، از دانش‌آموزان خود پول دوره‌ی قرنتین را مطالبه می‌کنند، برخورد قانونی و جدی صورت می‌گیرد.

وزارت معارف، از شهروندان افغانستان خواسته است تا در صورت مشاهده‌ی مطالبه‌ی پول بدون تطبیق برنامه‌های آموزش از راه دور، مسؤولان ریاست دفتر، بخش شکایات و ریاست مکاتب خصوصی را در جریان قرار دهند.

این در حالی است که با آغاز درس‌های حضوری در مکاتب دولتی و خصوصی، شماری از مکاتب خصوصی، از دانش‌آموزان خواسته اند تا برای دوره‌ی قرنتین، پول بپردازند.