محمد اشرف غنی: جز حاضر شدن در پای صندوق‌های رای، راه دیگری نیست

عبدالرازق اختیاربیگ
محمد اشرف غنی: جز حاضر شدن در پای صندوق‌های رای، راه دیگری نیست

بر بنیاد فیصله‌ی کمیسیون انتخابات، روز یک‌شنبه (۶اسد) مبارزات انتخاباتی میان نامزدان ریاست جمهوری آغاز شد و قرار است این روند تا دو ماه ادامه داشته باشد. قرار است تا ۶۰ روز دیگر، ۱۸ نامزد انتخابات ریاست جمهوری با هم به رقابت بپردازند و برنامه‌های شان برای مردم ارایه کنند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان و از نامزدان ریاست جمهوری، در نخستین ساعات آغاز مبارزات انتخاباتی، با حضور در میان هواداران خود، از ۶ اسد به عنوان یک روز «تاریخی» یاد کرد؛ زیرا به گفته‌ی او، این روز، نقطه‌ا‌ی برای تحقق قانون اساسی در افغانستان است.

رییس جمهور غنی، این بار با سه معاون، امرالله صالح معاون اول، سرور دانش، معاون دوم و یوسف غضنفر معاون سوم با شعار «دولت ساز» به مبارزات انتخاباتی پا گذاشته است. آقای غنی می‌گوید، در صورت پیروزی در پنج سال آینده برنامه‌های ناتمام خود را تمام خواهد کرد، تا عدالت اجتماعی و مساوات در این کشور برقرار شود.

او برگزاری انتخابات را یگانه راه ممکن برای تحقق مردم سالاری در افغانستان عنوان کرد و گفت: «تیم دولت ساز به کسی امتیاز نمی‌دهد. به هر زن و مرد افغان توجه می‌شود. بعد از یک صد و پنجاه سال جنگ و خونریزی به جز انتخابات و حاضر شدن در پای صندوق‌های رای هیچ راه دیگری نیست. سر انتخابات معامله نمی‌شود. هیچ کس هم حق معامله را ندارد. خواب های ملک الطوافی را از سر بیرون کنید. خواب های مردم سالاری را در سر بپروانید. ما برای خدمت آفریده شدیم نه برای زورگویی.»

رییس جمهور غنی هم‌چنان گفت در صورتی که بار دیگر به عنوان رییس جمهور انتخاب شود، فصل ناتمام تاریخ را تمام خواهد کرد، در قسمت دولت سازی برنامه‌ریزی خواهد کرد، برای استحکام قوای بشری و دانش کودکان کار می‌کند و تلاش خواهد کرد تا با منابع داخلی نیروهای امنیتی افغانستان را تمویل و تجهیز کند.

آقای غنی اطمینان داد که در صورت پیروزی، عظمت افغانستان به عنوان چها‌رراه آسیا را دوباره زنده می‌کند و در دو سال آینده تمام ولسوالی‌های افغانستان صاحب برق خواهد شد.

رییس جمهور در این نشست بر تامین صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد و گفت که تنها یک حکومت منتخب می‌تواند صلح پایدار را در این کشور تامین کند، اما افزود که صلح با مسایل تشریفاتی آمدنی نیست.

او از طالبان نیز خواست که مردم افغانستان را به دید حقارت نبینند، زیرا مردم این کشور از خود اراده و تصمیم دارد و کسی این اراده را تضعیف کرده نمی‌تواند.

گفتنی است که شمار دیگری از نامزدان ریاست جمهوری نیز با دایر کردن گردهمایی‌ها در کابل، مبارزات انتخاباتی‌شان را آغاز کردند.

قرار است در ششم میزان سال جاری، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.