از کارنامه‌ی «سیما سمر» در کابل گرامی‌داشت شد

عبدالرازق اختیاربیگ
از کارنامه‌ی «سیما سمر» در کابل گرامی‌داشت شد

از کارکردها و فعالیت‌های «حقوق بشری» سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طی مراسمی در لیسه‌ی معرفت شهر کابل، گرامی‌داشت شد.

در این مراسم، زندگی و میراث بانو سمر مورد بحث قرار گرفت و از او به عنوان «بانوی رویا‌ها» ستاره‌ی مدنیت افغانستان، معلم و یک مبارزه واقعی یاد شد.

عزیز رویش، رییس و یکی از بنیان‌گذاران مکتب معرفت، در این مراسم گفت که بانو سمر الگوی خوبی برای زنان و دختران افغانستان است تا به بی‌سوادی نه بگویند و برای رسیدن به آرزوهای‌شان تلاش کنند. آقای رویش از بانو سمر به عنوان کسی یاد کرد که در جریان هجده سال گذشته تلاش زیادی کرده تا فرهنگ معافیت را در افغانستان از بین ببرد.

داوود مرادیان، سخنران دیگر این مراسم نیز بانو سمر را الگوی مدنیت خواند و گفت که کارکرد های او طی سال‌های گذشته در پیشرفت و بقای زنان افغانستان نقش بسیار عمده‌ای داشته است.

از سویی‌هم، نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، سیما سمر را یک معلم، رهنما و رهبر خوب برای زنان افغانستان خواند و گفت: «بانو سمر نمونه‌ی شجاعت است. او  یک مبارز، فرد دور نگر و عملگرا بود. زمانی که دور نگر می‌گویم، یعنی این که کارهای او برای یک زمان محدود نیست، بلکه بانو سمر به آینده‌های دور فکر می‌کند.»

سیما سمر نیز در این مراسم به سخنرانی پرداخت و گفت که تلاش‌های او در این مدت، تنها برای این بود که مردمش و به ویژه‌ زنان افغانستان را از محرومیت بیرون کند و به رنج‌های آنان نقطه‌ی پایان بگذارد.

بانو سمر هم‌چنان گفت:« توصیه‌ی من این است که از شرایط پیش آمده استفاده کنید. هیچ چیزی بهتر از سرمایه‌ی روی علم، صداقت و اعتماد مردم نیست. با وجود تمام پیشرفت‌ها، هنوز خیلی عقب‌مانده‌ایم و از زندگی مدنی و از پیشرفت‌ها بسیار دوریم.»

به باور او، زمانی زنجیرهای محرومیت و کورگره‌های مشکلات مردم باز می‌شود که همه به ارزش‌های حقوق بشری احترام گذاشته و زندگی مدنی را اختیار کنند.

رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، افزود: «تنها ارزش‌های حقوق بشری می‌تواند ما را از این وضعیت نجات دهد. وقتی که ما در کابل پیشرفته باشیم و دختران ما درس بخوانند؛ اما دختران در ارزگان و دایکندی درس خوانده نتوانند، ما پیروز و پیشرفته نیستیم. کشور ما هنوز بسیار نیازمند است.»

از کارنامه‌های سیما سمر، در حالی گرامی‌داشت می‌شود که او حدود هفده سال را به عنوان رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کرده است. بانو سمر در جریان هفده سال گذشته کارهای زیاد در بخش نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری انجام داده است و در جریان فعالیت او در این کمیسیون، افغانستان عضویت چندین کنوانسیون حقوق بشری دنیا را به دست آورده است.

هم‌چنان به تازگی نیز بانو سمر به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و مشاور ارشد ریاست جمهوری مقرر شده است.