برخورد نادرست طالبان با کارمندان و استادان دانشگاه دفاع ملی؛ « اگر ریش نگذارید، منفک می‌شوید»

فاطمه حسن‌زاده
برخورد نادرست طالبان با کارمندان و استادان دانشگاه دفاع ملی؛ « اگر ریش نگذارید، منفک می‌شوید»

شماری از استادان دانشگاه دفاع ملی، می‌گویند که طالبان به کارمندان و استادان این دانشگاه نظامی هشدار داده اند که اگر ریش نگذارند و «صورت و سیرت» خود را مطابق سنت نسازند، از وظایف شان منفک خواهند شد.

یکی از استادان دانشگاه دفاع ملی به روزنامه صبح کابل، گفت که طالبان برای دانش‌جویان و استادان این دانشگاه دوره‌ی یادگیری موضوعات شرعی برگزار می‌کنند و همه‌روزه دانش‌جویان و استادان مکلف اند که برای بیش‌تر از یک ساعت در تالار دانشگاه حاضر باشند و بابت کارهای گذشته شان طلب بخشش کنند.

به گفته‌ی او، روز یک‌شنبه -۱ جوزا-، مقام‌های طالبان به استادان هشدار دادند که اگر صورت و سیرت خود را مطابق احکام شرعی برابر نکنند و ریش نداشته باشند، نمی‌توانند به کار شان ادامه دهند.

این استاد دانشگاه دفاع ملی که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامی از او در گزارش برده شود، می‌گوید که طالبان هر شب دانش‌جویان را حوالی ساعت ۲:۰۰ مجبور به خواندن نماز تهجد می‌کنند.

همین گونه یک منبع دیگر نیز به صبح کابل، می‌گوید که طالبان برای کارمندان و استادان غیر پشتون اجازه نمی‌دهند به زبان فارسی ورقه عرض نوشته کنند و به همین دلیل، باید تمام مکاتب و عرایض به زبان پشتو باشد.

این منبع، تأکید می‌کند که معاون تعلیم و تربیه و شماری از آمرهای دیپارتمنت دانشگاه دفاع ملی در همسویی با طالبان و برای حفظ جایگاه شان، استادان را مجبور می‌کنند تا عرایض شان را به زبان پشتو بنویسند.

هرچند استادان دانشگاه دفاع ملی در واکنش به این تصمیم صدا بلند کردند؛ اما طالبان هیچ توجهی به این واکنش‌ها نداشته اند. حتا، گفته می‌شود که شماری از استادان به اتهام همکاری با جبهات ضد طالبان بازداشت شده‌اند.

آن چه استاد دانشگاه دفاع ملی می‌گویند، در حال حاضر هیچ استاد و دانش‌جوی زن در این دانشگاه حضور ندارند؛ این در حالی است که پیش از این چندین خانم در پست‌های آمریت دفاتر کار می‌کردند و شمار زیادی از استادان و دانش‌جویان زن نیز حضور داشتند.

با این حال، طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند را برای دانش‌جویان ممنوع قرار داده است.

گفتنی است که دانشگاه دفاع ملی در زمان حکومت قبلی به نام دانشگاه دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم بود؛ اما طالبان دوباره نام آن را دانشگاه دفاع ملی گذاشتند.