طالب آیسکریم فروش در ولایت تخار بازداشت شد

صبح کابل
طالب آیسکریم فروش در ولایت تخار بازداشت شد

مسؤولان امنیتی در ولایت تخار، می‌گویند که یک تروریست طالب که روزانه آیسکریم می‌فروخت و شبانه در برابر نیروهای امنیتی می‌جنگید، از سوی پولیس این ولایت بازداشت شده است.

در خبرنامه‌ای که روز جمعه(۲۴ اسد)، از سوی دفتر مطبوعاتی پولیس تخار،  به نشر رسیده، آمده است که این تروریست طالبان خال‌محمد نام دارد و باشنده‌ی بندر آی‌خانم ولسوالی دشت‌قلعه‌ی ولایت تخار است.

در خبرنامه آمده است: «خال‌محمد، یکی از اعضای گروه تروریستی طالبان که ازطرف شب در برابر نیروهای امنیتی می‌جنگید و از طرف روز در داخل شهردشت قلعه به بهانه‌ی آیسکریم‌ فروشی اطلاعات وراپورها را جمع‌آوری می‌کرد ازسوی پولیس ولسوالی دشت قلعه شناسایی و بازداشت شد.»

پولیس تخار، گفته است که فرد بازداشت‌شده به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که روزانه‌ آیسکریم فروشی می‌کرد و از طرف شب در کنار سایر هراس‌افگنان طالب، در برابر نیروهای دولتی می‌جنگیدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.

ولایت تخار در شمال‌-شرق افغانستان موقعیت دارد و در یکی دو سال اخیر، به دلیل حضور گسترده‌ی طالبان، به شدت ناامن شده است.