۴۰ سال پس از کشته‌شدن یک کوچی در دایکندی؛ باشندگان محل اکنون یک میلیون افغانی خون‌بها می‌پردازند

عصمت امین
۴۰ سال پس از کشته‌شدن یک کوچی در دایکندی؛ باشندگان محل اکنون یک میلیون افغانی خون‌بها می‌پردازند

شماری از باشندگان ولایت دایکندی، می‌گویند که چهل سال پس از کشته‌شدن یک کوچی، اکنون نواسه او از باشندگان ولسوالی سنگ‌تخت بندر این ولایت خون‌بها گرفته است.

یک منبع روز دوشنبه -۱۶ جوزا-، به صبح کابل، گفت که این کوچی دست‌کم ۴۰ سال پیش در منطقه‌ی سیاه‌چوب ولسوالی سنگ‌تخت بندر ولایت دایکندی در درگیری با شماری از باشندگان محل کشته شده بود.

به گفته‌ی منبع، کوچی‌ها در آن زمان بر مردم منطقه‌ی سیاه‌چوب حمله کرده بودند و در نتیجه، یک کوچی به اسم محمد لعل کشته شده بود؛ در همان زمان، یک نفر از مردم هزاره نیز کشته شد و دو تن دیگر شان تا امروز ناپدید استند.

منبع، هم‌چنان گفت که اکنون پس از ۴۰ سال نواسه‌ی این کوچی آمده و با همکاری طالبان، یک میلیون افغانی از مردم محل خون‌بها گرفته است؛ این در حالی است که سه تن از مردم از هزاره نیز در آن زمان کشته و ناپدید شدند.

قرار است در روزهای آینده، مبلغ یک میلیون افغانی جمع‌آوری به نواسه‌ی این کوچی داده شود.

گفتنی است که سیاه‌چوب یکی از دره‌های بزرگ در ولسوالی سنگ‌تخت بندر ولایت دایکندی است که روستاهای زیادی در این دره موقعیت دارد.

به گفته‌ی منابع، در ماه‌های اخیر، از آدرس‌های مختلف بر باشندگان این دره‌ی شکایت صورت می‌گیرد و هر کدام خواستار پرداخت پول می‌شوند؛ در حالی که اکثر بزرگان این دره، در سال‌های گذشته فوت کردند.