کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان: وظیفه‌ی رییس افغان‌فیلم تعلیق شود

سید مهدی حسینی
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان: وظیفه‌ی رییس افغان‌فیلم تعلیق شود

کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، روز سه‌شنبه (۱۲ قوس) صحرا کریمی، رییس افغان‌فیلم را به دادستانی کل معرفی کرد و در عین حال، رییس این کمیسیون از نهادهای عدلی و قضایی خواسته که وظیفه‌ی او را به حالت تعلیق در آورد.
روزنامه‌ی صبح کابل، به مکتوبی دست یافته که نشان می‌دهد، اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، صحرا کریمی را به دلیل «توهین، تهمت، دروغ‌پراکنی و مغشوش کردن افکار عمومی» به دادستانی کل معرفی کرده است.
در مکتوب کمیسیون عدلی و قضایی، آمده است: «انتظار داریم، خانم صحرا کریمی به دلیل توهین، تهمت، دروغ‌پراکنی و مغشوش کردن افکار عمومی، به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شود و مطابق قانون، وظیفه‌ی نام‌برده تعلیق گردیده، مورد مجازات و رسیدگی قانونی صورت بگیرد.»
بر اساس این مکتوب، صحرا کریمی پس از ترک جلسه، در دهلیز کمیسیون‌ها به وکلا توهین کرده و بعد از آن، در شبکه‌ی اجتماعی تویتر، پست‌های توهین‌آمیز و خلاف واقعیت را منتشر کرده است که حیثیت و آبروی وکلای ملت و اعضای کمیسیون را مورد هدف قرار داده است.
در این مکتوب آمده است: «کمیسیون عدلی و قضایی به منظور دفاع از اموال و دارایی‌های ملت افغانستان و جهت روشن شدن بیشتر چندوچون قضیه، نمایندگان با صلاحیت ادارات مربوطه را غرض استجواب و ارائه‌ی توضیحات به کمیسیون خواسته بودیم که نمایندگان رادیو-تلویزیون ملی و وزارت فواید عامه، عدم رضایت ‌شان را از واگذاری زمین‌های ادارات ‌شان ابراز داشتند؛ اما خانم صحرا کریمی رییس افغان‌فیلم گفت: افغان‌فیلم با واگذاری زمین مشکلی ندارد و این واگذاری را به نفع افغان‌فیلم می‌داند.»
اعضای کمیسیون عدلی و قضایی به اظهارات صحرا کریمی پاسخ داده ‌اند که ساختمان افغان‌فیلم جزء آبدات تاریخی و سرمایه‌های ارزش‌مند کشور است و واگذاری و تخریب آن را مخالف «غرور ملی» خود می‌دانیم و در تضاد با قوانین نافذه‌ی کشور و منافع ملی می‌باشد که واگذاری هژده جریب زمین در جوار ارگ ریاست‌جمهوری به کشورهای خارجی، به نفع این کشور نیست.
طبق این مکتوب، اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، روز یک‌شنبه (۱۰ قوس) فیصله کردند که واگذاری زمین‌های یادشده خلاف منافع ملی است و باید جلو آن گرفته شود. این کمیسیون گفته است که برای نمایندگی‌های سیاسی کشورهای خارجی، جای مناسب دیگری اختصاص داده شود.
سیدحسن شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی، خالد اسد نایب کمیسیون، نیکبخت فهیمی منشی کمیسیون، خداد عرفانی، محمدرحیم علی‌یار، محمدعلی محقق، همایون شهیدزاده و محمدرفیع مموزی، اعضای کمیسیون عدلی و قضایی با ارسال این مکتوب به دادستانی کل، موافقت کرده‌اند.