شهروندان هرات: تاخیر در اعلام نتایج انتخابات کشور را فلج می‌سازد

صبح کابل
شهروندان هرات: تاخیر در اعلام نتایج انتخابات کشور را فلج می‌سازد

نویسنده: رحیم ملک‌زی

شهروندان هرات از تاخیر در اعلام نتایج اانتخاباتی نگران هستند. به باور این شهروندان اگر کمیسیون انتخابات نتوواند در زمان مشخص شده (۲۳ عقرب) نتایج ابتدایی انتخابات را اعلام کند، این تاخیر کشور را به سمت بحران انتخاباتی دیگری خواهد برد.

نگرانی‌های مردم افغانستان و شهروندان هرات از به بحران رفتن کشور در شرایط فعلی زمانی افزایش یافت که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست طبق تقویم انتخاباتی خود در روز ۲۷ میزان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ۶۵ میزان را اعلام کند.

مسوولین کمیسیون انتخاباتی در روز ۲۷ میزان در کنفرانس مطبوعاتی با معذرت خواستن از مردم افغانستان اعلام کردند که نتایج ابتدایی انتخابات با تاخیر در تاریخ ۲۳ عقرب اعلام خواهد شد.

هر چند که فرصتی اندکی تا ۲۳ عقرب مانده است اما شهروندان هرات با ابراز نگرانی‌شان از تاخیر مجدد در اعلام نتایج ابتدایی باورشان چنین است که کمیسیون انتخابات ظرفیت و توان آن را ندارد تا در روز مشخص شده اعلام نتایج ابتدایی را برای مردم افغانستان داشته باشند.

در همین حال شماری از آگاهان امور در هرات بر این باورند که بی‌باوری مردم به پروسه انتخابات، بی باوری به دموکراسی است.

عبدالقادر “کامل”آگاه امور سیاسی در هرات به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «به هر اندازه که تاریخ روز اعلام نتایج ابتدایی و نهایی به تاخیر بیفتد، زیان آن را مردم و افراد جامعه متقبل و متحمل می‌شوند؛ زیرا اعلام نتیجه‌ی انتخابات با سرنوشت و ابعاد گوناگون جامعه گره خورده است.»

به باور این آگاهان، مداخله در این پروسه به تمسخر گرفتن سرنوشت مردم است. زیرا اعتماد مردم نسبت به انتخابات شفاف کمتر می‌شود. در بُعد اقتصادی نیز همچنین این بی‌باوری سبب فرار سرمایه می‌شود.

محمد داوود صافی تاجر ملی و عضو اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری هرات، تاخیر در اعلام نتایج انتخابات را تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی کشور می‌داند. شماری از سرمایه گذاران هرات در واکنش به تاخیر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات از سوی کمیسیون می‌گویند که اگر هر چه زودتر سرنوشت انتخابات مشخص نشود و همین گونه سیاست‌مداران بخواهند سرنوشت ملت را در گروی خود بگیرند، آن‌ها نیز از سرمایه‌گذاری در سکتورهای خصوصی دست خواهند کشید.

به باور این سرمایه‌گذران خصوصی، در شرایط کنونی هر گونه سرمایه گزاری در هر بخشی، یک ریسک احتمالی و  خطر به هدر رفتن سرمایه شان است و اگر وضعیت در کشور این چنین ادامه یابد، هیچ سرمایه‌گزاری حاضر به سرمایه گزاری نخواهد بود.

در همین حال مهدی”راسخ” عضو شبکه‌ی جامعه مدنی هرات نیز باور دارد هنوز کمیسیون انتخابات فرصت دارد تا با اعلام بدون تاخیر نتایج انتخاباتی، از حیثیت خود دفاع کند و به نگرانی‌های مردم از به بحران رفتن کشور را نقطه‌ی پایان بگذارد.

فعالین جامعه مدنی در هرات هشدار می‌دهند که حکومت فعلی و مسوولین کمیسیون انتخابات باید متوجه وخامت شرایط حاضر باشند و با آینده‌ی سیاسی کشور و مردم هشیارانه برخورد کنند.  هر چند که با همین یک بار تاخیر در اعلام نتایج مردم افغانستان باور خود را به کمیسیون‌های انتخاباتی از دست داده اند.