بزرگ‌داشت از روز عاشقان در کابل

صبح کابل
بزرگ‌داشت از روز عاشقان در کابل

از امروز (چهاردهم فبروری)، در سراسر جهان زیر نام روز عاشقان (والنتاین) بزرگداشت می‌شود. در این روز، دل‌دادگان برای یک‌دیگر بیشتر گل، شیرینی و خرس‌های عروسکی هدیه می‌دهند.

بزرگ‌داشت از والنتاین در افغانستان، پیشینه‌ی زیادی ندارد. در جریان چند سال گذشته، شماری از جوانان در کابل و سایر شهرهای بزرگ، این روز را با هدیه دادن به عشق شان تجلیل می‌کنند.

در ادامه چند تصویر…