قرنطین کابل و حضور گسترده‌ی مردم در خبابان‌ها

صبح کابل
قرنطین کابل و حضور گسترده‌ی مردم در خبابان‌ها

طرح قرنطین کابل که قرار بود از امروز شنبه (۹ حمل)، عملی شود، با حضور گرمِ مردم در خیابان‌ها، بیان‌گر این است که تا جبر نباشد، مردم توجهی به طرح‌ها و اعلامیه‌های دولت نشان نمی‌دهند؛ شاید بتوان برخی از بی‌توجهی مردم در مقابل تصامیم دولت را، بر ناکارگی دولت گذاشت؛ یعنی مردم دل خوشی از دولت ندارند و هیچ هشداری از سوی دولت، برای شان اهمیتی ندارد؛ اما جنبه‌ی دیگر این بی‌توجهی، برمی‌گردد به نرخ زندگی در افغانستان که با توجه به مشکلات مردم، ارزان و ناچیز است!

هر چند امروز در برخی از نقاط کابل، طرح قرنطین کارا بود؛ اما در برخی از نقاط دیگر کابل، مردم هم‌چنان حضور گسترده داشتند و مانند روزهای دیگر، به فعالیت‌های معمولی شان ادامه دادند؛ از آن‌جا که شرایط اضطراری است و دولت مکلف به نجات جان شهروندان است، باید در روزهای آینده، اقداماتی روی دست گرفته شود تا مردم را مجبور به عملی کردن طرح قرنطین کند و هم‌چنان، ستاد دولتی مبارزه با کرونا، برای دست‌فروشان و کسانی که روزمزد کار می‌کنند، کمک‌های بدیل در نظر بگیرد تا گرسنگی مردم را به خیابان‌ها نکشاند.