سوءاستفاده در بودجه کرونا؛ مقام‌های محلی و صحت عامه بامیان به دادستانی کل معرفی شدند

حیات بودا
سوءاستفاده در بودجه کرونا؛ مقام‌های محلی و صحت عامه بامیان به دادستانی کل معرفی شدند

منابعی به روزنامه‌ی صبح کابل تأیید می‌کنند که سیدانور رحمتی، والی برحال بامیان و مسئولان ریاست صحت عامه‌ی این ولایت، به اتهام استفاده‌ی نادرست از بودجه‌ی مبارزه با ویروس کرونا، به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

این پرونده، والی کنونی و پیشین بامیان و هم‌چنان شماری از مقام‌های ریاست صحت عامه‌ی این ولایت را در بر می‌گیرد. هرچند جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، تأیید می‌کند که پرونده‌ی مقام‌های محلی و ریاست صحت عامه‌ی بامیان در پیوند به استفاده‌‌ی سو از بودجه‌ی کرونا، به این نهاد آمده؛ اما مشخص نمی‌کند که این افراد کی‌ها هستند.

آقای رسولی گفت که پرونده‌ زیر بررسی آن‌ها قرار دارد و پس از پایان بررسی، با رسانه‌ها شریک می‌شود.

بااین‌حال، یک مقام ارشد یکی از نهادهای مبارزه با فساد که نمی‌خواهد نامی از او در گزارش گرفته شود، به روزنامه‌ی صبح کابل، تأیید می‌کند که این پرونده دربرگیرنده والی پیشین، والی کنونی و مقام‌های صحت عامه‌ی این ولایت می‌شود. به گفته‌ی این مقام مسئول؛ از بودجه اختصاص‌یافته برای مبارزه با ویروس کرونا، استفاده‌ی سو صورت گرفته و برای تحقیق بیشتر به دادستانی کل فرستاده شده است. این مقام، هم‌چنان می‌گوید که در چندین ولایت دیگر نیز همین‌گونه ده‌ها میلیون دالر از بودجه‌ی کرونا استفاده‌ی نادرست شده است.

با این حال اما سیدانور رحمتی، والی برحال بامیان، معرفی شدنش به دادستانی کل را رد می‌کند. آقای رحمتی به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «تابه‌حال چیزی که شما شنیدین، صحت ندارد. یک سلسله قضایا است؛ اما تا هنوز در موردشان تصمیم گرفته نشده است. موضوع اداری است که همکارای ما از اداره‌های مختلف ازجمله سارنوالی زیر بررسی دارند.»

این در حالی است که حدود دو هفته پیش نیز، منابع بلند‌پایه‌ی حکومتی، گفته بودند که بیش از ۲۰ مقام ارشد محلی از هفت ولایت که شامل ولایت بامیان نیز می‌شود، به اتهام اختلاس در بودجه‌ی کرونا و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

هم‌چنان روز چهارشنبه (۲۶ قوس)، نیروهای امنیت ملی، سیدعلی‌آقا ایوب‌زاده، رییس صحت عامه‌ی بامیان را به اتهام فساد اداری و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت کرده بودند.

از سوی دیگر، شماری از اعضای شورای ولایتی بامیان نیز از نحوه‌ی عملکرد والی و مقام‌های صحت عامه‌ی این ولایت انتقاد دارند و می‌گویند که هیچ‌گونه‌ شفافیتی در بخش استفاده از بودجه‌ی کرونا وجود ندارد.

طیبه خاوری، عضو شورای ولایتی بامیان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که بارها در جریان همه‌گیری کرونا از ریاست صحت عامه گزارش خواسته شده که چگونگی به‌کارگیری بودجه‌ی کرونا را در اختیار آن‌ها قرار بدهد؛ ولی هر باری، به گفته او «پشت گوش» انداخته شده است.

خانم خاوری، می‌گوید: «در قسمت ولایت تا جایی که شاهد بودیم، بعضی خریدهایی که در آن زمان انجام شد، نابه‌جا بود.»

به‌تازگی، هیئتی از دادستانی کل افغانستان نیز به ولایت بامیان رفته است تا در مورد عملکرد والی و ریاست صحت عامه‌ی این ولایت تحقیق کند. طیبه خاوری گفت: «هیئت آمده بود، یک مدت این‌جا بودند، حالی به دایکندی رفتند. هدف هیئت نیز رسیدگی به همی موضوعات بود.»

در کنار دیگر مشکلات، روزنامه‌ی صبح کابل به دو مکتوب مقام ولایت بامیان که عنوانی وزارت صحت عامه فرستاده شده بود، دست یافته که در آن والی دچار اشتباه و سراسیمگی وظیفه‌ای شده است.

مکتوب اولی که پای آن امضای سیدانور رحمتی است، به تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ با موضوع «گزارش نظارت از مراکز صحی» عنوانی وزارت صحت فرستاده شده است.

در این مکتوب آمده است: «با در نظرداشت شکایات متعدد شورای ولایتی، ولسوالان، اعضای جامعه مدنی و سایر نهادهای اجتماعی و مردمی از وضعیت بد عرضه خدمات صحی، هیئت چهارگانه‌ی تحت ریاست معاونین ولایت، مشاور ارشد ولایت و رییس خدمات تخنیکی و سکتوری به عضو نمایندگان شورای ولایتی، جامعه مدنی، رسانه، امور زنان، به شمول نماینده ریاست صحت و دفتر AKHS توظیف گردید تا از چگونگی عرضه خدمات صحی در ولسوالی ها نظارت نموده، گزارش دهد.»

گفتنی است که در پیوست این مکتوب، گزارش هیئت چهارگانه نیز فرستاده شده است. در ادامه‌ی مکتوب آمده است: «هیئت متذکره، بعد از نظارت، گزارش خویش را عنوان دفتر ولایت فرستاده. بنا بر گزارش هذا، جنساً عنوان آن مقام محترم ارسال است که در زمینه رفع مشکلات سکتور صحت اداره محلی و مردم بامیان را همکاری نموده، ممنون سازید.»

بااین‌حال اما یک روز پس از فرستادن این مکتوب، مکتوب دیگری نیز به وزارت صحت عامه فرستاده شده که در مکتوب دوم آمده: «مکتوب نمبر ۳۹۲ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۹ با دو ورق ضمایم آن در مورد مشکلات مراکز صحی ولسوالی مبنی بر گزارش هیئت توظیف شده، قرار بود عنوانی ریاست صحت عامه جهت اجراآت بعدی ارسال گردید، به لحاظ اشتباه تایپی عنوان آن وزارت محترم تحریر گردیده است. در متن گزارش کدام مورد جدی که از توان اداره محلی بالا باشد، ذکر نگردید.»

یافته‌های هیئت چهارگانه چه بود؟

یافته‌های این هیئت که در ۱۰ ثور همین سال نشر شده، نشان می‌دهد که وضعیت مراکز صحی در بامیان مناسب نیست؛ زیرا در بسیاری از مراکز صحی از لحاظ ساختمانی، ابزارهای درمانی، ابزارهای لوجستیکی، داروها و اوضاع محیطی مشکلات جدی‌ای موجود بوده و هیچ‌گونه پروایی برای برداشتن آن نشده است.

یافته‌های این هیئت هم‌چنان نشان می‌دهد که در بسیاری از مراکز صحی در بخش استخدام کارکنان صحی، کمبودهایی دیده می‌شود و بعضاً ملاحظاتی از جانب ریاست صحت عامه در مورد کار و فعالیت کارمندان صحت انجام شده است. والی، یافته‌های این هیئت را نخست به وزارت صحت عامه فرستاده و به‌دنبال آن مکتوب دومی نیز فرستاده شده است.

این در حالی است که پیش‌ازاین نیز اتهام‌های فراوانی در برابر آقای رحمتی موجود بود؛ به گونه نمونه در زمانی که او به‌عنوان والی دایکندی انجام وظیفه می‌کرد، ۲۳ میلیون افغانی را در هماهنگی با صدیقه موسوی، مستوفی این ولایت، به‌حساب بانکی شخصی خود واریز کرده بود.