انتقاد یک خبرنگار محلی در دایکندی؛ برای پیگیری قتل خواهرم به طالبان مراجعه کردم؛ اما لت‌وکوب شدم

عصمت امین
انتقاد یک خبرنگار محلی در دایکندی؛ برای پیگیری قتل خواهرم به طالبان مراجعه کردم؛ اما لت‌وکوب شدم

حسین توفیقی، باشنده روستای دهن‌غارک ولسوالی سنگ‌تخت و بندر ولایت دایکندی و از خبرنگاران محلی در این ولایت می‌گوید، زمانی که برای پیگیری قتل خواهرش به قمندانی امنیه دایکندی مراجعه کرده، از سوی نیروهای امنیتی طالبان شدیدا لت‌وکوب شده است.

آقای توفیقی به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این رویداد روز سه‌شنبه -۱۰ جدی-، رخ داده است؛ زمانی که او به قمندانی امنیه طالبان در دایکندی مراجعه کرده بود تا پرونده‌ی قتل خواهرش را پیگیری کند.

او، می‌گوید: «ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر جهت کسب تکلیف به قمندانی امنیه مراجعه کردم که توسط دو فرد نگهبان دروازه به بهانه‌ی عبور از مانع با سیلی و قنداق تفنگ مورد لت‌وکوب و دشنام قرار گرفتم. در حالی که مانع تار باریکی بود که بر زمین افتاده بود و قابل دید نبود.»

به گفته‌ی توفیقی، نگهبانان دم در فرماندهی پلیس دایکندی او را بدون هیچ دلیلی لت‌وکوب و توهین کرده‌اند و حتا زمانی که به قمندانی بلوک فرماندهی شکایت کرده نیز، کسی به او رسیدگی نکرده است.

گفتنی است که خواهر این خبرنگار محلی روز پنج‌شنبه -۲۲ ثور- سال روان خورشیدی از سوی یکی از همسایه‌های شان به قتل رسیده است. به گفته‌ی او طالبان در آن زمان نیز، ۲ ونیم ساعت پس از وقوع این رویداد به محل رسیدند.

حسین توفیقی، می‌گوید که یک هفته پس از قتل خواهرش زمانی که به قمندانی امنیه دایکندی مراجعه کرده بود؛ متهم قضیه همانند یک مرد عادی در حال گشت‌وگذار در حویلی قمندانی بود و هیچ محدودیت بر او وضع نشده بود.

به گفته‌ی او، حتا متهم این قضیه یک بار از قمندانی امنیه دایکندی فرار کرده و اخیر دوباره از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است.

آقای توفیقی با انتقاد از افراد طالبان، خواستار رسیدگی به مشکلات خود و قضیه خواهرش شده است.