دختران دانش‌جو در بلخ هم‌چنان اجازه‌ی رفتن به خانه‌های شان را ندارند

صبح کابل
دختران دانش‌جو در بلخ هم‌چنان اجازه‌ی رفتن به خانه‌های شان را ندارند

گزارش‌گر: رستم کریمی

شماری از دانش‌جویان دختر در ولایت بلخ، می‌گویند که پس از یک هفته تلاش و سرگردانی، تا هنوز موفق به گرفتن اجازه‌ی سفر از سوی اداره‌ی امر به معروف طالبان نشده‌اند.

یکی از دختران دانش‌جو در بلخ به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که از یک هفته به این طرف هر روز برای به دست‌آوردن اجازه‌نامه‌ی سفر به اداره‌های مختلف طالبان سر زده‌اند.

به گفته‌ی این دانش‌جو، طالبان هر بار گفته‌اند که یا محرم بیاورند و یا این حق سفر به ولایت‌های شان را ندارند.

این دانش‌جوی دختر، گفت: «فامیل‌های ما دور استند، نمی‌توانند بیاین. دیروز پهنتون رفتیم، گفتند به ریاست امر به معروف بروید. آنجا که رفتیم هر قدر زاری کردیم، اجازه ندادند.»

گفتنی است که اکثر دانش‌جویان دختر در دانشگاه بلخ، از ولسوالی‌های دورافتاده‌ی ولایت غور و دایکندی استند و می‌گویند که نمی‌توانند برای هر بار رفت‌وآمد شان، با خود محرم داشته باشند.

به گفته‌ی دانش‌جویان، به سختی می‌توانند پول کرایه موتر خود شان را تهیه کنند؛ اما در این شرایط طالبان آن‌ها را مجبور می‌کنند که محرم نیز، با خود بیاورند.

یک دانش‌جوی دیگر، می‌گوید که امروز یک‌شنبه -۱۲ سرطان-، نیز، به دانشگاه و اداره‌های طالبان برای گرفتن اجازه‌نامه رفته‌اند؛ اما طالبان آن‌ها را با زور تفنگ و دشنام از اداره‌ی شان بیرون کرده‌اند.

این دانش‌جو، می‌گوید که طالبان برای بیرون‌کردن آن‌ها از اداره‌ی شان حتا به اسلحه متوسل شده‌اند.

با این حال، خواستم دیدگاه رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ را در پیوند به این مسأله داشته باشیم؛ اما او در سفر است و از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد.