ادامه‌ی تلاشی خانه‌به‌خانه در بلخاب؛ از غارت خانه‌ها تا کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان!

روح‌الله طاهری
ادامه‌ی تلاشی خانه‌به‌خانه در بلخاب؛ از غارت خانه‌ها تا کشتار دسته‌جمعی غیرنظامیان!

شماری از فعالان مدنی ولایت سرپل، می‌گویند که طالبان در ولسوالی بلخاب این ولایت دست به جنایت ضد بشری زده و غیرنظامیان را به گونه‌ی دسته‌جمعی به رگبار بسته‌اند.

حیدر احمدی، فعال مدنی ولایت سرپل به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که پس از تصرف ولسوالی بلخاب و فراری‌شدن مولوی مهدی و افرادش، طالبان تلاشی خانه‌به‌خانه را در این ولسوالی آغاز کرده‌اند.

آقای احمدی، گفت که تلاشی خانه‌به‌خانه در روستاهای اطراف مرکز ولسوالی بلخاب در منطقه ترخوچ آغاز شد و در حال حاضر حتا در پایین ولسوالی بلخاب که همرز با ولسوالی دره‌صوف می‌باشد، رسیده است.

به گفته‌ی او، افراد طالبان در جریان تلاشی خانه‌ها، رفتار نامناسبی با مردم دارند و شماری از غیرنظامیان را در چند روز گذشته بازداشت و افزون بر آن، اموال برخی از خانه‌ها را چور و چپاول کرده‌اند. حتا موتر و موترسایکل مردم نیز، ضبط شده است.

گفته می‌شود که والی‌ طالبان برای ولایت سرپل به مردم هشدار داده است که اگر در جریان تلاشی خانه‌به‌خانه با آن‌ها همکاری نکنند، فرمان قتل عام مردم را صادر می‌کند.

همین‌گونه، این فعال مدنی سرپل، فهرست غیرنظامیان کشته‌شده در ولسوالی بلخاب را نیز تأکید کرد و گفت که طالبان به تمام معنا، دست به قتل عام مردم در این ولسوالی زده‌اند.

حیدر احمدی، گفت که ۳۳ غیرنظامی از سوی طالبان به گونه‌ی دسته‌جمعی، پراکنده، در خانه و یا هنگام کار در زمین‌های زراعتی به قتل رسیدند و از سوی نزدیکان شان دفن خاک شده‌اند.

آقای حیدری، گفت که اسناد و مدارک کافی برای ثابت‌کردن جنایت طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل وجود دارد؛ زیرا این گروه نمی‌توانند محل خاک‌سپاری کشته‌شدگان را انکار کنند.

با این حال اما؛ او آواره‌شدن باشندگان ولسوالی بلخاب به ولایت بامیان را رد می‌کند و می‌گوید که ۹۰ درصد از باشندگان این ولسوالی به کوه‌های اطراف آن متواری شدند و اکنون نیز در کوه‌ها به سر می‌برند.

به گفته‌ی این فعال مدنی، در جریان یک هفته‌ی گذشته، هیچ خانواده‌ای از ولسوالی بلخاب بیرون نشده است؛ اما کسانی که به کوه‌ها آواره شدند، در شرایط بسیار بدی به سر می‌برند، آب و نانی درست و کافی برای خوردن ندارند.

با این همه، منابعی از ولسوالی بلخاب، می‌گویند که طالبان به تازگی از باشندگان هر روستا در این ولسوالی ۲۰ قبضه سلاح خواستند‌ و در کنار آن، هر خانه باید ۵۰۰ افغانی و هر شبانه‌روز دو قرض نان به این گروه تحویل بدهند.