دومین برف زمستان امسال در شهر کابل به روایت تصویر

علی‌اکبر خیرخواه
دومین برف زمستان امسال در شهر کابل به روایت تصویر

 از قدیم گفته اند که کابل بی زر باشد؛ اما بی‌برف نه. پایتخت‌نشینان امروز دوشنبه -۱۳ جدی-، دومین برف زمستان امسال را شاهد بودند. بارش برف در کابل و هم‌زمان در چندین ولایت افغانستان، باعث خوشحالی مردم شده است؛ زیرا در سال‌های اخیر به دلیل کمبود برف و باران، خشک‌سالی به شدت افزایش یافته است.

با این حال، برف‌باری امسال سبب ناراحتی خانواده‌های زیادی در افغانستان شده است؛ زیرا افرادی زیادی استند که برای زمستان جاری هیچ امکاناتی ندارند، نه سرپناه مناسبی برای زندگی و نه مواد سوختی کافی برای رهایی از سرمای زمستان. سقوط کابل به دست طالبان، فقر و بیکاری در کشور را افزایش داده است. بسیاری از باشندگان کابل، می‌گویند که اندک‌ترین امکاناتی برای زمستان ندارند و برف امسال به جای این که‌ برای آن‌ها نعمت باشد، بیش‌تر مایه‌ی زحمت شان شده است.

 در ادامه هم، چند تصویر از برف‌باری در شهر کابل ببینید.