کابل در تاریکی؛ «دو شبانه‌روز است که نه برق داریم و نه آب»

فاطمه حسن‌زاده
کابل در تاریکی؛ «دو شبانه‌روز است که نه برق داریم و نه آب»

شماری از باشندگان شهر کابل، می‌گویند که از دو روز به این طرف، برق اکثر نقاط این شهر قطع شده و شرکت برشنا تا هنوز موفق نشده که حتا برای چند ساعت محدود برق را وصل کند.

محمد علی، باشنده‌ی ناحیه‌ی دهم شهر کابل به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که در جریان دو شبانه‌روز گذشته، حتا ۲۰ دقیقه نیز، برق نداشتند که این مسأله مشکلات زیادی را برای باشندگان ناحیه‌ی دهم شهر کابل به میان آورده است.

به گفته‌ی او، در روزهای اخیر به دلیل قطع‌شدن برق شهر کابل، مردم در نقاط مختلف به ویژه ناحیه‌ی دهم برای تأمین آب مورد نیازشان به مشکل بر خورده اند.

علی، می‌گوید که آن‌ها ساعت در کنار یک مسجد یا خانه‌هایی که چاه عمیق دارند، صف می‌کشند تا به نوبت بشکه‌های خالی شان را از آب پر کنند.

گفته می‌شود که در بیش‌تر ناحیه‌های شهر کابل، مردم در خانه‌های شان چاه عمیق حفر کردند؛ اما به دلیل نبود و کم‌بود برق در روزهای پسین، مردم برای بیرون‌کشیدن آب از چاه‌های خانگی دچار مشکل شده‌اند.

محمد علی، می‌گوید: «ایی بار اول نیست که ما مردم غریب بی‌برقی می‌کشیم، هر سال د زمستان ما مردم برق نداریم؛ اما کسایی که د جاهای خوب و رهایشی زندگی می‌کنند، همیشه برق دارند.»

او می‌افزاید که هرچند در یک روز چند ساعت محدود برق دارند؛ اما با این حال مجبور اند که پول صرفه‌ی برق را چند برابر پرداخت کنند.

این در حالی است که شرکت برشنا روز سه‌شنبه -۲۲ قوس-، گفته است که به منظور کاهش پرچاوی‌های برق در کابل و یازده ولایت دیگر، دستگاه برق حرارتی تره‌خیل با ظرفیت ۶۰ میگاوات برق فعال شده است.

این شرکت، هم‌چنان گفته که اوزبیکستان، ۶۶ درصد برق صادراتی خود به افغانستان را قطع کرده و به همین دلیل ولایت‌ها مسیر برق توریدی اوزبیکستان به چالش جدی برق روبه‌رو شده است.

با آن که در اعلامیه، شرکت برشنا آمده است؛ در ولایت‌هایی که جریان برق قطع شده، دو ساعت از طرف روز و دو ساعت از طرف شب برق تأمین می‌شود؛ اما باشندگان شماری از ناحیه‌های شهر کابل، می‌گویند که حتا نیم ساعت نیز، برق ندارند.

همه‌ساله با رسیدن فصل زمستان، جریان برق در شهر کابل و شماری از ولایت‌های دیگر با چالش جدی مواجه می‌شود.