خواهر و برادری در کابل هزینه‌ی سفر حج شان را به خانواده‌های فقیر کمک کردند

صبح کابل
خواهر و برادری در کابل هزینه‌ی سفر حج شان را به خانواده‌های فقیر کمک کردند

به دنبال وضع محدودیت‌های گشت‌وگذار در شهر کابل و افزایش قیمت مواد غذایی، عبدالهادی احمدی، یکی از وکلای گذر ناحیه‌ی سیزدهم شهر کابل، هزینه‌ی سفر حج خود و خواهرش را به کمک برای خانواده‌های فقیر اختصاص داده است.

آقای احمدی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که حدود پنج‌صد هزار افغانی را برای مراسم حج خود و خواهرش اختصاص داده بود؛ اما با دیدن وضعیت مردم، از سفر حج منصرف شد و آن را برای حدود ۲۰۰ خانواده‌ی فقیر کمک کرد.

او می‌افزاید: «دیروز به بازار رفتم و با وضعیت وحشت‌ناکی مواجه شدم. مردم برای خرید می‌رفتند و به خاطر افزایش قیمت مواد غذایی، نمی‌توانستند بیشتر از یک کیلو برنج یا لوبیا بخرند. با دیدن این وضعیت، دچار عذاب وجدان شدم و با خودم گفتم که اگر زمانی که توانایی دارم، این پول را در این جا مصرف نکنم، مراسم حجی که به جا می‌آورم قبول نخواهد شد.»

آقای احمدی، می‌گوید که تا کنون، برای بیش از صد خانواده مواد غذایی به شمول برنج، روغن، ماکارونی و غیره کمک کرده و برای نزدیک به صد خانواده‌ی دیگر نیز به زودی کمک خواهد کرد. او از بقیه مردم نیز که توانایی کمک دارند می خواهد به افراد فقیر کمک کند: «از سایر افرادی که توانایی مالی دارند، می‌خواهم تا به مردم کمک کنند تا همه با هم، از وضعیت خطرناک جاری عبور کنیم.»

در کنار آقای احمدی، تا کنون شمار دیگری از افرادی که توانایی مالی دارند نیز در شهر کابل دست به کار شده و در جریان روزهای اخیر، بسته‌های مواد غذایی را برای خانواده‌های فقیر توزیع کرده اند.

این در حالیست که سالانه ۳۰ هزار افغان به حج می روند و میانگین هزینه‌ی هر کدام شان، بین چهار تا پنج هزار دالر می‌شود. اگر تمامی کسانی که در سال جاری قرار است به حج بروند و هزینه سفر حج شان را به مردم فقیر و وزارت صحت کمک کنند در حدود ۱۵۰ میلیون دالر می‌شود و با این مقدار از گسترش بیش از حد ویروس کرونا در افغانستان جلوگیری خواهد شد. زیرا کمک به مردم فقیر سبب می‌شود که آنها از خانه‌های شان برای پیدا کردن نان بیرون نشوند؛ با در خانه ماندن آنگونه که در کشورهای دیگر ثابت شده است، از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری خواهد شد.