توزیع نان به نیازمندان در شهر کابل؛ هر خانواده ۱۰ قرص نان

مجیب ارژنگ
توزیع نان به نیازمندان در شهر کابل؛ هر خانواده ۱۰ قرص نان

سی و یک روز بعد از شروع قرنتین در کابل، شهرداری به شماری از خانواده‌های نیازمند در ۲۲ ناحیه، نان توزیع کرد. شهرداری پس از آن ده نان در روز به هر خانواده‌ی نیازمند توزیع می‌کند که شمار زیادی از باشندگان کابل کار شان را از دست داده  اند. بی‌کاری در کابل، باعث شده است که شمار زیادی از دست‌فروشان و کارگران روز‌مزد، نتوانند نانی به خانه‌ی شان ببرند.

نرگس مومند، سخن‌گوی شهرداری کابل، پس از چاشت چهار شنبه (۱۰ ثور)، به روزنامه‌ صبح کابل، گفت که روند توزیع نان به نیازمندان از چهارشنبه (۱۰ ثور) در ۲۲ ناحیه‌ای شهر کابل، شروع شده است.

توزیع نان به نیازمندان در حالی در شهر کابل شروع شده است که محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، سه‌شنبه (۹ ثور)، دستور توزیع نان به نیازمندان را داد.

با قرنتین رفتن کابل در ۹ حمل؛ شمار زیادی از باشندگان این شهر، از کار بی‌کار شده و سفره‌های شان روز تا روز خالی‌تر شده است.

وزارت صحت عامه، پیوسته از باشندگان کابل و دیگر شهرها خواسته است تا در روزهای قرنتین، بدون برآورده ساختن نیازهای ابتدایی و ضروری، از خانه بیرون نشوند؛ اما زندگی زیر خط فقر در پایتخت، باعث شده است که مردم در روزهای قرنتین بیشتر نگران گرسنگی باشند تا رعایت‌کردن قرنتین.

خانم مومند، می‌گوید که برای هر خانواده‌ای نیازمند در شهر کابل، روزانه نزدیک به ۱۰ قرص نان، توزیع می‌شود.

او، می‌گوید که این روند تا برگشت از مرحله‌ا‌ی اوج کرونا ادامه خواهد داشت.

روشن نیست که چه زمانی افغانستان به مرحله‌ا‌ی اوج گرفتاری به ویروس کرونا خواهد رسید.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، می‌گوید که ویروس کرونا در افغانستان هنوز در مرحله‌ای شیوع آن است و به اوج خود نرسیده است.

شهرداری کابل، با داشتن مسؤولیت توزیع نان به نیازمندان، هنوز آمار دقیقی از نیازمندان در شهر کابل ندارد.

خانم مومند، می‌گوید: «روز اول کار ما است؛ در ساحات مختلف یک تعداد در نظر گرفته شده است و میشه تا آخر روز در آن فهرست تغییر بیایه، فردا دوباره تغییر بیایه؛ ممکن نیازمندی باشد که از فهرست جا مانده باشد در فهرست اضافه می‌شود.»

 ناصر مهری، سخن‌گوی والی کابل، می‌گوید: «شمار کلی آنانی که برای دریافت نان نیازمند شناخته شده اند در دست ما نیست؛ اما به اساس آمار به دست‌آمده در ناحیه‌ی اول شهر کابل، ۱۳هزار خانواده، نیازمند تشخیص داده شده اند.»

 این در حالی است که از این پیش شمار زیادی از مردم از نبود شفافیت در روند توزیع گندم به نیازمندان، شکایت داشته اند که با روشن شدن دزدی وکیلان‌گذر ناحیه‌های ۷ و ۱۳ شهر از سهم مردم، این نگرانی‌ها شدت گرفت.

مومند، می‌گوید که برای ایجاد شفافیت بیشتر در روند توزیع نان؛ رییس ناحیه، رییس شوراهای محل و قشرهای مختلف جامعه‌ای مدنی گرد آمدند و رضاکارانه در این پروسه سهم گرفتند تا بتوانیم کم‌ترین کمک‌ها را به بیشترین رسانده و به همه نیازمندان رسیدگی کنیم.

با این همه هنوز هم گرسنگی و ترس آن، روزانه ده‌ها کارگر روزمزد را به چهار‌راه‌ها می‌کشاند تا کم از کم بتوانند شب با چند قرص نان به خانه برگردند؛ اما نبود میل به بازسازی در روزهای قرنتین باعث شده که کسی سراغ این کارگران نیاید و این‌ها به نا چار شام را با دستان خالی و پیشانی چروک برداشته‌ی شان به خانه برگردند.

مهری، به روزنامه صبح کابل، می‌گوید که در کنار فهرست شهرداری و اتحادیه‌ی صنف‌ها، گروه بررسی ما نیز درون شهر رفته؛ کسبه‌کاران و دست‌فروشانی را که هنوز هم در جاده‌ها و کوچه‌ها فعالیت داشته و یا فعالیت شان بسته شده است را شناسایی کرده اند.

او، می‌گوید که از فهرست ۳۰ هزاری کارگران روزمزد که از سوی اتحادیه‌ی صنف‌ها به کمیته‌ی اضطرار فرستاده شده بود و نیازمندانی که از سوی گروه بررسی ولایت کابل، شناسایی شده است به ۳ هزار خانواده، گندم توزیع شده است.

این در حالی است که فهرست ۳۰ هزاری کارگران روز‌مزد و دست‌فروشان، در ۲۲ حمل از سوی کمیته‌ی اضطرار مبارزه با کرونا، نهایی شده و قرار بود از ۲۵ حمل توزیع گندم به آن‌ها شروع شود.

۱۶ روز از زمان‌بندی کمیته‌‌ای ولایتی برای شروع توزیع گندم به دست‌فروشان و گارگران روز‌مزد، می‌گذرد؛ اما هنوز شمار زیاد آن‌ها کمکی از دولت دریافت نکرده اند.

آقای مهری، می‌گوید: «آن‌ها (۳۰ هزار کارگر روز‌مزد و دست‌فروش) را نیز تا حدودی کمک کرده ایم؛ اما لیست‌ها را تا هنوز مکمل برای ما نیاورده و تنها بخشی از آن برای ما ارسال شده.»

این در حالی است که خانم گریوال، رییس کمیته‌‌ای اجتماعی ولایت کابل، در گفت‌و گویی در شنبه (۲۴ حمل) به روزنامه‌ صبح کابل، گفته بود که فهرست ۳۰ هزار نفری دست‌فروشان  و کارگران روزمزد کابل، در هم‌کاری با اتحادیه‌ی صنفی، تهیه شده است؛ این فهرست، روز پنج‌شنبه (۲۲ حمل)، نهایی شد که فهرست ۱۳هزار خانواده‌ی آن از سوی کمیته‌ی اضطرار پیش‌گیری از شیوع کرونا، به کمیته‌ا‌ی ولایتی کابل فرستاده شده است و قرار است فهرست باقی این افراد نیز به این کمیته فرستاده شود.

 خانم گیروال، گفته بود که قرار است سه‌شنبه (۲۵ حمل)، روند توزیع گندم به این خانواده‌ها شروع شود که سهم هر خانواده ۵۰ کیلوگرام گندم است.

از سویی هم قرنتین کابل، اخیرا از سوی والی این ولایت برای سه هفته‌ی دیگر تمدید شد.