طالبان خبرنگار «راه فردا» را به اتهام همکاری با طراحان انفجارهای امروز بازداشت و لت‌وکوب کردند

عصمت امین
طالبان خبرنگار «راه فردا» را به اتهام همکاری با طراحان انفجارهای امروز بازداشت و لت‌وکوب کردند

افراد طالبان، رضا شهیر، خبرنگار تلویزیون راه فردا و همکارش را به اتهام همکاری با طراحان انفجارهای امروز در غرب کابل بازداشت و به شدت‌ لت‌وکوب کرده‌اند.

رضا شهیر در مصاحبه با روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که پس از اطلاع از انفجار در مکتب عبدالرحیم شهید، با همکارش بسیار سریع خودشان را به محل رویداد رسانده‌اند.

آقای شهیر افزود، زمانی که او و همکارش به ساحه‌ رسیده بودند، هیچ نیروی طالب در آن‌جا حضور نداشت و پس از ده دقیقه تصویربرداری، افراد طالبان به مکتب عبدالرحیم شهید رسیدند.

به گفته‌ی او، نیروهای طالبان پس از رسیدن به ساحه، او و همکارش را به اتهام این که شما چرا پیش از نیروهای ما به ساحه رسیدید و با طراحان این انفجارها دست دارید، بازداشت کردند.

رضا، گفت: «طالبان ما را بازداشت کردند و گفتند چطور آمدید. پرسیدند که چرا زودتر از ما رسیدید. گفتیم که ما خبرنگار استیم و هر کس رسالت خودش را می‌داند. بلاخره به این بهانه که با سازمان‌دهندگان این حمله شریک بودید، ما را بازداشت کردند.»

او افزود که طالبان پس از گرفتن مواد داخل کمره و تلفنش، آن‌ها را دوباره آزاد کردند؛ اما زمانی که او داشته برای تهیه گزارش با یکی از گواهان رویداد صحبت می‌کرده، دوباره شمار از افراد طالبان آمده و او را بازداشت کردند.

شهیر در ادامه، گفت: «در جریان مصاحبه بودم که یک طالب طرفم فیر کرد و پشت خود را سی کردم دیدم که طرف مه می‌آیه. مه هم فرار کردم و خود را داخل یکی از حویلی نزدیک رساندم؛ اما متاسفانه مرا بازداشت کردند.»

طالبان این بار، شهیر را به شدت لت‌وکوب کرده و برای دونیم ساعت در یک اتاقی زندانی‌اش کردند. او که از نخستین کسانی بوده که خود را به محل رویداد رسانده، می‌گوید که صحنه‌های بسیار دلخراشی را دیده است.

بر اساس معلومات او، ممکن است که شمار کشته‌ها و زخمیان این رویداد بیش‌تر از ۷۰ نفر باشد. «دانش‌آموزان حتا در حویلی‌های نزدیک مکتب پرتاب شده بودند. در یکی حویلی دیدم سه دانش‌آموز افتاده، همی‌رقم در دیگه حویلی چهار دانش‌آموز افتاده بود.»