نظارت از عملکرد پارلمان در ماه سپتامبر؛ تنها چهار نماینده گزارش ولایتی ارایه کردند

علی شیر شهیر
نظارت از عملکرد پارلمان در ماه سپتامبر؛ تنها چهار نماینده گزارش ولایتی ارایه کردند

گزارش دیدبان پارلمان افغانستان که یک نسخه‌ی آن به دست روزنامه صبح کابل رسیده، نشان می‌دهد که تنها چهار نماینده پارلمان پس از رخصتی‌های تابستانی، گزارش‌های ولایتی شان را به مجلس نمایندگان ارایه کرده‌اند.

از سویی هم گزارش این دیدبان نشان می‌دهد که در ماه سپتامبر، تنها ۷ جلسه‌ی عمومی برگزار شده است که از آنجمله ۲ جلسه‌ی آن به دلیل غیرحاضری نمایندگان، نصاب آن تکمیل نبوده است. به اساس این گزارش، ۵۲ درصد از نمایندگان افغانستان در ماه سپتامبر امسال غیرحاضر بوده‌اند و تنها ۴۸ درصد آن‌ها در جلسات عمومی شرکت کرده‌اند.

مجلس نمایندگان افغانستان در ماه سپتامبر، یک جلسه‌ی استجواب، دو جلسه‌ی قانون‌گذاری و پنج جلسه‌ی استماعیه داشته‌اند.

دیدبان مجلس نمایندگان، یکی ازبرنامه‌های نهاد مطالعات زنان برای صلح است که برای آگاهی مردم از عمل‌کرد مجلس نمایندگان، افزایش مشارکت مردم درتصامیم، بالابردن شفافیت وپاسخ‌گویی این مجلس، از کارکرد پارلمان نظارت کرده و یافته‌های خود را با مسوولان جامعه‌ی مدنی و رسانه‌ها شریک می‌کند. این برنامه نظارتی از هفت سال بدینسو، توسط نهاد مطالعات زنان برای صلح اجرا می‌شود.

گزارش‌های ولایتی

گزارش دیدبان پارلمان افغانستان نشان می‌دهد که پس از رخصتی‌های تابستانی مجلس نمایندگان، در ماه اگست تنها نمایندگان چهار ولایت گزارش ولایتی شان را به مجلس ارایه کرده‌اند. این نمایندگان شامل عبدالظاهر سالنگی، نماینده پروان، محبوبه رحمت نماینده سمنگان، مولوی ذبیح‌الله عتیق نماینده بدخشان و رمضان بشردوست نماینده کابل می‌شود.

در اصول و وظایف داخلی مجلس نمایندگان افغانستان از رخصتی‌های ۹۰ روزه نمایندگان مجلس، زیر عنوان «تعطیلات تابستانی و زمستانی» به آن اشاره شده است.

در ماده چهل‌ودوم این اصول‌نامه آمده است: « موعد تعطیلات تابستانی و زمستانی بالترتیب از اول اسد تا پانزدهم سنبله و از اول دلو الی پانزدهم حوت هر سال می‌باشد. در صورت ضرورت، با در نظر داشت موارد خاص صلاحیت ولسی‌جرگه که در ماده ۹۱ قانون اساسی آمده است جرگه می‌تواند طور دیگر تصمیم بگیرد.»

ماه گذشته نمایندگان مجلس از یک رخصتی ۴۵ روزه برگشتند و کار خود را دوباره در این مجلس آغاز کردند. رخصتی‌های ۴۵ روزه تابستانی و زمستانی معمولا به منظور ارتباط بیشتر با مردم صورت می‌گیرد، تا زمینه درک و رسیدگی به مشکلات آنان فراهم شود و دیدگاه‌های آنان با نمایندگان‌شان مطرح شود. برقراری ارتباط این نمایندگان با مردم در دو رخصتی تابستانی و زمستانی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم را در روند تصمیم‌گیری فراهم کنند. با این حال این ارتباط می‌تواند، دیدگاه نمایندگان را در مورد موکلین‌شان روشن‌تر کرده و در تصمیم‌گیری‌های شان واقع‌بینانه‌تر عمل کنند.

در حال حاضر ارتباط مردم و نمایندها به سنتی‌ترین شکل ممکن وجود دارد و این روش ناکارآمد و دسترسی مردم را به نمایندگان محدود می‌کند. این ارتباط بیشتر از طریق تلفون و در برخی موارد از طریق دفاتر نمایندگان انجام می‌شود که مردم کم‌تر به نمایندگان شان دسترسی دارند.

بنابر این از دید حقوقی استفاده‌ی کلمه رخصتی یا تعطیلی برای این دو دور بازدید نمایندگان از موکلان شان، درست نیست. چنین کلمه‌ای سبب شده که شمار زیادی از نمایندگان مجلس، آن‌را رخصتی قلم‌داد کرده و به‌جای سفر به ولایات و شنیدن شکایات موکلان‌شان در مورد بودجه‌های توسعه‌ای و سایر مشکلات اجتماعی، به کشورهای خارجی برای تفریح سفر کنند.