نشست اضطراری مجلس و پاسخ‌دهی پولیس در پی درگیری لفظی

سید مهدی حسینی
نشست اضطراری مجلس و پاسخ‌دهی پولیس در پی درگیری لفظی

شماری از اعضای مجلس نمایندگان تأیید می‌کنند که هیأت اداری مجلس، ساعت یازده شب گذشته، نشست اضطراری برگزار کرده و سرپرست وزارت داخله را فراخوانده است.

علی‌اکبر جمشیدی، عضو مجلس نمایندگان، امروز شنبه (۲۰ میزان) به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید، در پیوند به جنجال تازه‌ی وکلای مجلس و نیروهای امنیتی، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، در نشست اضطراری مجلس حضور یافت.

ساعت هشت شب گذشته، میان محافظان شماری از اعضای مجلس نمایندگان و مسؤولان پولیس در ساحه‌ی گمرک ولایت کابل تنش لفظی صورت گرفته است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان به شمول«مریم سلیمان‌خیل» و«نرنداسنگ خالصه» برای اجرای مراسم فاتحه، به خانه‌ی ملاتره‌خیل می‌رفتند که در ساحه‌ی گمرک کابل، موترهای وکلا از سوی قطعات خاص پولیس وزارت داخله توقف داده می‌شود؛ چون موترهای وکلا «شیشه سیاه» است، نیروهای پولیس بر اساس هدایت وزارت داخله، می‌خواهند که این موترها را از وجود شیشه‌های سیاه، پاک کنند؛ اما با برخورد محافظان وکلای مجلس، روبه‌رو می‌شوند.

تنش لفظی سبب شد که هیأت اداری مجلس نمایندگان حوالی ساعت یازده‌ی شب نشست اضطراری برگزار کرده و سرپرست وزارت داخله را برای پاسخ‌دهی فراخواند.

علی‌اکبر جمشیدی، می‌گوید که هنگام توقف موترهای وکلا، مسؤولان پولیس با نماینده‌ی اهل هنود (نارندا سنگ خالصه» رفتار توهین‌آمیز داشته اند که این امر سبب شد تا سایر وکلای مجلس در حمایت از نماینده‌ی اهل هنود، مانع برخورد نیروهای پولیس ‌شوند. آقای جمشیدی، توهین به نماینده‌ی اهل هنود را توهین به همه وکلای مجلس خواند.

با پایان یافتن درگیری لفظی، همه‌ اعضای مجلس نمایندگان بالای هیأت اداری فشار می‌آورند که نشست اضطراری برگزار کرده و سرپرست وزارت داخله فراخوانده شود. در پی این تصمیم وکلای مجلس، سرپرست وزارت داخله، ساعت یازده‌ی شب گذشته در نشست اضطراری مجلس حضور یافته، معذرت‌خواهی می‌کند.

برگزاری نشست مجلس نمایندگان از طرف شب در اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان صراحت ندارد و تا هنوز چنین اتفاقی هم نیفتاده است؛ اما بر اساس اظهارات این عضو مجلس نمایندگان، هرگاه یک عضو پارلمان تخطی‌ای را انجام دهد، پولیس حق ندارد که به آزار و اذیت نمایندگان مردم، اقدام کند.

او می‌گوید، هرگاه نماینده‌ی پارلمان مرتکب تخطی شده باشد، به صورت کتبی با هیأت اداری مجلس نمایندگان در میان گذاشته می‌شود و بعد از آن، مجلس تصمیم مشترک را اتخاذ می‌کند؛ اما قانون به پولیس اجازه نمی‌دهد که نماینده‌ی مردم را در جاده‌ها توقف داده، تحقیر، توهین و تهدید کند.

در همین حال، مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله، با تأیید این رویداد می‌گوید که رفتار مسؤولان پولیس با شماری از اعضای مجلس نمایندگان مطابق به فیصله‌ی وزارت داخله بوده است. خانم امینی می‌گوید که مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، در نیمه‌ی شب گذشته در نشست مجلس نمایندگان حضور یافت.

بر اساس هدایت وزارت داخله، نیروهای پولیس موترهای بدون پلیت و فاقد اسناد را از شهر کابل جمع‌آوری می‌کنند. سخنگوی وزارت داخله بیان می‌کند که به دلیل جمع‌آوری موترهای فاقد اسناد و شیشه‌سیاه، ۴۵ درصد جرایم جنایی در شهر کابل کاهش یافته است.

مروه امینی، می‌گوید که اگر مجلس نمایندگان از رفتار نیروهای پولیس انتقاد دارد، شکایت‌هایش را ثبت کند تا وزارت داخله به گونه‌ی قانونی، این شکایت‌ها را طی مراحل کند. وزارت داخله متعهد است که قانون را بالای همه‌ی افراد به گونه‌ی یک سان تطبیق کند.

مسؤولان وزارت داخله همچنان بیان می‌کنند که اجرای قانون از وظایف اصلی پولیس است و جنجال خلق‌شده میان وکلای مجلس و نیروهای پولیس را به گونه‌ی جدی و عادلانه مورد بررسی قرار می‌دهد.

تعداد زیادی از اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا، دارنده‌ی موترهای فاقد اسناد استند و از جانب دیگر، در موترهای آن‌ها نمبرپلیت (وج) و (م ج) می‌باشد که نصب این گونه نمبرپلیت‌ها همواره با انتقاد شهروندان روبه‌رو بوده است.