روز جهانی مصونیت غذایی؛ مردم برای پیداکردن غذا، وسایل خانه‌ی شان را می‌فروشند

عصمت امین
روز جهانی مصونیت غذایی؛ مردم برای پیداکردن غذا، وسایل خانه‌ی شان را می‌فروشند

روز جهانی مصونیت غذایی امسال در حالی در جهان تجلیل می‌شود که بیش‌تر از نصف نفوس افغانستان در معرض گرسنگی قرار دارند. سازمان‌های جهانی؛ از جمله پروگرام انکشافی و سازمان غذایی سازمان ملل برای چندمین بار از بحران غذایی در این کشور هشدار می‌دهند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش‌تر از بیست میلیون نفوس افغانستان نیاز به کمک‌های فوری برای تهیه غذا دارند. پروگرام غذایی سازمان ملل متحد، گفته است که عواید سرانه‌ی این کشور نسبت به سال‌های پیش به نصف کاهش پیدا کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان، عواید سالانه‌ی مردم افغانستان از ۵۵۰ دالر به ۳۵۰ دالر کاهش پیدا کرده است. این سازمان، افزوده است که در حال حاضر بیش از نیمی نفوس افغانستان نیازمند کمک‌های جهانی استند.

از سوی دیگر، سازمان صلیب سرخ خواستار بسیج جهانی برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان شده است. الوی فیلیون، رییس هیئت صلیب سرخ در افغانستان، می‌گوید که تا هنوز هم در کابل، شماری از افراد برای به دست‌آوردن غذا و پیداکردن پول، وسایل خانه‌ی خود را می‌فروشند.

او در یک تویتی، گفته است که عمیق‌ترشدن بحران اقتصادی افغانستان، میلیون‌ها نفر را دچار فقر می‌کند. آقای فیلیون، تأکید کرده است که ممکن نیست بدون بسیج کامل جامعه‌ی جهانی، بحران اقتصادی و گرسنگی در افغانستان مهار شود.

این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان، برای نخستین‌بار مردم افغانستان برای سیرکردن اعضای فامیل شان، اقدام به فروش فرزندان شان و یا یک عضو بدن شان کردند. بارها گزارش‌هایی در مورد فروش دختران و پسران خردسال خانواده‌های فقیر در رسانه‌ها نشر شد. بسیاری از مردم به ویژه در غرب افغانستان برای نجات از گرسنگی، اقدام به فروش گرده‌های شان کرده‌اند.

برای طالبان اما؛ وضعیت معیشتی مردم ارزشی ندارد. افراد این گروه هم‌واره در پی عملی‌کردن احکام شریعت استند و نوع پوشش مردم به ویژه زنان، مهم‌ترین وظیفه‌ی آن‌ها شده است.

مردم انتقاد نمی‎توانند و هرگونه اعتراض و انتقاد به شدت سرکوب می‌شود. خبرنگاران وضعیت بدی دارند؛ رسانه‎ها نمی‌توانند بدون نظارت افراد این گروه نشرات داشته باشند.

در حالی که کشورهای جهان، این روز را با شعار  «غذای سالم و سلامتی بهتر» تجلیل می‌کنند، در افغانستان اما؛ بیش‌تر از ۲۰ میلیون نفر به سختی می‌توانند پول تنها نان خشک شان را پیدا کنند و بر اساس گزارش سازمان ملل  متحد، حدود یک میلیون و سه‌صد هزار کودک به دلیل گرسنگی و سوء تغذی با خطر مرگ روبه‌رو استند.