بدخشان؛ زیبای فراموش شده

زهرا سیاس
بدخشان؛ زیبای فراموش شده

ولایت کوهستانی و سرسبز بدخشان در شمال افغانستان، موقعیت دارد که به دلیل فراخ بودن مساحت آن با دو کشور همسایه چین و تاجیکستان مرز مشترک دارد.

بدخشان، دارای ۲۹ والسوالی بوده و مرکز آن شهر فیض آباد است.

بدخشان به دلیل داشتن دریاچه های آب شیرین و کوهستانی بودنش طبیعیت زییایی دارد؛ طبیعت دلکش بدخشان باعث شده است که کم تر شهروند افغانستانی دوست نداشته باشد که به آن جا برود، حتا شماری از باشندگان کابل در حسرت رفتن به بدخشان مانده اند که متاسفانه به دلیل نا امنی نمی‌توانند به آن جا بروند.

بلندترین ارتفاع بدخشان به نام واخان یا کوه های پامیر است که به بام دنیا شهرت یافته است، در واخان مردمان قرغزی که سالیان پیش از قرغزستان به این جا مهاجر شده اند هنوز به گونه ی بومی زندگی می کنند.

با توجه به ریشه های حزبی و سیاسی زیادی که در بدخشان وجود دارد؛ این ولایت هنوز هم از ولایت های محروم و فراموش شده به شمار می رود. در والسوالی‌های پنچ گانه درواز این ولایت سرک قیر ریزی شده وچود ندارد و به باشندگان آن به دلیل برف باری های زمستان برای شش ماه نمی توانند با مرکز بدخشان(فیض آباد)، رفت و آمد داشته باشند.

ولسوالی جرم بدخشان

ولسوالی جرم

منطقه‌ی قره‌قوزی بدخشان

منطقه‌ی قره‌قوزی بدخشان

منطقه‌ی چته فیض‌آباد

قره‌قوزی بدخشان

منطقه‌ی قره‌قوزی بدخشان

قره‌قوزی فیض‌آباد بدخشان

جرم بدخشان

منطقه‌ی ملنگ آب بدخشان

قره‌قوزی فیض‌آباد