«رییس افغان‌فیلم» به دادستانی کل معرفی می‌شود

سید مهدی حسینی
«رییس افغان‌فیلم» به دادستانی کل معرفی می‌شود

سیدحسن شریفی بلخابی، رییس کمیسیون عدلی و قضایی می‌گوید، اعضای این کمیسیون، صحرا کریمی «رییس افغان‌فیلم» را به دلیل اتهامات کاذب و توهین به خانه‌ی ملت، به دادستانی کل معرفی می‌کند.
رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، روز دوشنبه (۱۱ قوس) به روزنامه‌ی صبح کابل گفت، تمام اتهاماتی را که رییس افغان‌فیلم در صفحات مجازی نوشته، دروغ است.
شریفی بلخابی گفت: «ما خواستار این استیم که وی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنیم. ما شاهد و سند خود را داریم. اتهامات بزرگی را به آدرس خانه‌ی ملت و کمیسیون عدلی و قضایی انداخته، اتهامات سنگین است، متأسف استیم. برای ما اسناد است و هیچ‌کدام مکالمه‌ی تلفونی در میان نبوده.»

ماجرا چیست؟
کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، گزارش‌هایی را دریافت می‌کند که قرار است، برخی از نهادهای دولتی، هژده جریب زمین را در ساحه‌ی وزیراکبرخان به سفارت بریتانیا در کابل برای ۹۰ سال به فروش برسانند. این زمین‌ها مربوط به افغان‌فیلم، وزارت ترانسپورت و تلویزیون ملی می‌شود. یافته‌های کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که نهادهای مربوط، قرار است هژده جریب زمین را «متر» یک «دالر» بفروشند؛ اما اعضای این کمیسیون معتقدند که این زمین‌ها جزو اساسی آبدات تاریخی و ارزش‌های تاریخی است که نباید به سفارت‌خانه‌ها داده شود.
برای جلوگیری از فروش زمین‌ها، کمیسیون عدلی و قضایی دوبار با مسؤولان مربوط، نشست برگزار می‌کند. در نشست نخست، اعضای این کمیسیون با مسؤولان وزارت خارجه، وزارت شهرسازی، وزارت مالیه، وزارت ترانسپورت و رییس تلویزیون ملی، چگونگی فروش هژده جریب زمین را مورد بحث قرار می‌دهند که پاسخ‌ مسؤولان این نهادها به اعضای کمیسیون رضایت‌بخش نیست. اعضای کمیسیون عدلی و قضایی به ریاست شریفی بلخابی، نشست دوم را با حضور معین وزارت شهرسازی، معین وزارت ترانسپورت، ریاست مالی و اداری وزارت مالیه، معاون تلویزیون ملی و رییس افغان‌فیلم برگزار می‌کند. اعضای کمیسیون خطاب به مسؤولان این نهادها می‌گویند، هژده جریب زمینی ‌که مربوط افغان‌فیلم و وزارت ترانسپورت می‌شود، به لحاظ ارزشی و آبدات تاریخی، رضایتی وجود ندارد که به سفارت بریتانیا داده شود و نیاز است که دولت برای این سفارت در یک ساحه‌ی دیپلماتیک دیگر، زمین بدهد.
آن‌چه که رییس کمیسیون عدلی و قضایی ادعا می‌کند، این است که از مطرح شدن این موضوع، خانم صحرا کریمی ناراحت شده، عقده‌مندانه و هیجانی شروع به توهین می‌کند و به اعضای کمیسیون می‌گوید: «شما بی‌سواد استید، نمی‌فهمید و هنر را خراب کردید، از افغان‌فیلم خبر ندارید، ما پروژه ندایم. ما طرف‌دار این استیم که زمین را بفروشیم و پول بگیریم، چون بودجه نداریم تا مصرف کنیم.»
در ادامه‌ی این ماجرا، آقای بلخابی پاسخ می‌دهد که «شما (صحرا کریمی) چه زمانی به پارلمان مراجعه کردید که بودجه در نظر گرفته شود. شما برای در نظرگرفتن بودجه به کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان مراجعه کنید، ما شما را همکاری می‌کنیم. امروز بحث بودجه نیست، بحث فروش زمین است. برای هژده جریب زمین استجواب شدید، زمین‌هایی که در موقعیت حساس قرار دارند. یک متر زمین را یک دالر قیمت گذاشته است که آن زمین‌ها را حتا متر یک هزار دالر هم نمی‌دهد. بعد خانم کریمی با پرخاش‌گری، توهین و فحش، از جلسه برامد. قصه همین بود.»
جلسه‌ی دوم کمیسیون عدلی و قضایی تصویربرداری شده و صحبت‌های هرکدام از اعضای جلسه وجود دارد و در کنار آن، شواهد و سندهای رسمی نیز در این کمیسیون وجود دارد که به احتمال زیاد، این سندها ادعاهای دو طرف را ثابت می‌کند.

انتقاد صحرا کریمی از روزنامه‌ی صبح کابل
پس از این ‌که، صحرا کریمی، جلسه‌ی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان را ترک می‌کند، او در صفحه‌ی تویتر خود، اتهاماتی را به رییس و اعضای کمیسیون می‌بندد؛ اتهامی ‌که به گفته‌ی او، رییس کمیسیون از او «باج‌گیری» می‌کند. «روزنامه‌ی صبح کابل» روز یک‌شنبه با اخذ دیدگاه صحرا کریمی و رییس کمیسیون عدلی و قضایی، اتهامات دو طرف را طی یک گزارش نشر کرد. صحرا کریمی معتقد است که «صفحه‌ی تویتر» یک صفحه‌ی شخصی است و این موضوع نباید در روزنامه نشر می‌شد.
خانم کریمی، روز دوشنبه (۱۱ قوس) گفت که اتهامات او دروغ نیست و در این نشست، به زنانگی او توهین شده است. خانم کریمی می‌گوید که نشست کمیسیون عدلی و قضایی اصلا ارتباطی با مسأله‌ی فروش زمین نداشت بلکه مسأله سیاسی است که آن‌ها می‌خواهند بر حکومت تاخت و تاز کنند. او افزود: «زمین اصلا ربطی ندارد، مسأله سیاسی است و می‌خواهند حکومت را بزنند. زمین به فروش نرفته و حتا کرایه داده نشده و بحث آن، در حد گفتمان است. هیچ چیزی نشده و مسائل را سیاسی می‌کنند.»
رییس افغان‌فیلم می‌گوید: «تویتر شخصی ام است، دلم است که راجع به مادرم بنویسم. من اصلا نامی از کمیسیون نبرده‌ام. گفتم کمیسیونی از ولسی جرگه است. نامی از افراد نگرفته‌ام. تحقیر شدم، تهمت زدند، چکاره استند که برای من بودجه بگیرند؟»
صحرا کریمی، بیان می‌کند که اعضای کمیسیون عدلی و قضایی مرتکب اشتباه شدند و به همین خاطر «میررحمان رحمانی» رییس مجلس نمایندگان و «احمدشاه رمضان» معاون ریاست مجلس از او معذرت‌خواهی کردند.