صحرا کریمی: «نرهای» مجلس نمایندگان به من توهین کردند

عبدالرازق اختیاربیگ
صحرا کریمی: «نرهای» مجلس نمایندگان به من توهین کردند

صحرا کریمی، رییس افغان‌فیلم که به تازگی از سوی کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بود، از برخورد نادرست اعضای این کمیسیون انتقاد کرده و گفته است که «نرهای» این کمیسیون به او توهین کرده اند.
بانو کریمی، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل نیز گفت: «آن‌جا یک مشت آدم‌های عقده‌ای بدبخت نشستند که تمام عقده‌های خود را امروز سر مه خالی کردند.»
بانو کریمی؛ اما پاسخ نداد که چرا، به چه دلیل و در کدام کمیسیون مجلس نمایندگان فرا خوانده شده است. او حتا رییس کمیسیونی‌ را که به او توهین کرده است، نامش را افشا نکرد.
در همین حال، او در برگه‌ی توئیتر خود نگاشته است: «برخی اعضای مجلس نمایندگان و کمیسیون‌هایش، فرهنگ و شعور این را ندارند که وقتی مسؤول ادار‌ه‌ای را برای بحث، روی مسأله‌ای می‌خواهند؛ حداقل گوش فرا دهند. این‌ها فکر می‌کنند که یک زن، باید خفه خون بگیرد و چشم چشم بگوید. این‌ها هر زنی را که دیدند فکر می‌کنند، مثل خواهر و مادرشان است و «تو» خطاب می‌کنند.»
رییس افغان فلم با انتقاد شدید از برخورد اعضای این کمیسیون گفته است: «یک سری وکیل‌های مجلس نمایندگان که عضو‌کمیسیون‌های آن هستند، فکر می‌کنند سر چوک نشسته اند و آداب گفتمان جلسه‌ای را ندارند. به من می‌گوید تو‌ را کی رییس افغان فلم کرده؟ ایشان فکر می‌کند، هر کسی مثل خودش بی‌سواد است که از طریق واسطه و تقلب آمده باشد. مردک با عبا و قبایش می‌گوید، تو نمی‌فهمی چطور بودجه بگیری؛ باید به من زنگ بزنی؛ کمک بخواهی.»
ظاهرا صحرا کریمی، پس از این که از سوی مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بود، از برخورد اعضای کمیسیون عدلی و قضایی، انتقاد کرده است. به گفته‌ی او، رییس یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان می‌گوید، افغان فیلم ناموس ما است: «خنده دار است؛ جناب شما ناموس تان را ۱۸ سال به حال خودش رها می‌کنید که هر کسی خورد و برد، هیچ نگفتید؟ ما را همین ناموس‌داری‌های بی‌ناموسی‌تان به اینجا رسانده. یک ناموس‌دار به زن توهین نمی‌کند. بی‌فرهنگ و بی‌تربیت.»
بانو کریمی در مورد این که چرا به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده، گفته است که در نامه‌ی از ما خواسته شد كه براي بحث و گفت‌وگو، به كميسيون مجلس نمایندگان برويم؛ بعد كه من خواستم بحث كنم، صحبت‌هايم را قطع كردند و گفتند، تو تازه كار هستي و نمي فهمي. اين جلسه‌ی استجواب است. من چه جرمي كرده بودم و يا اين‌كه چه قانون شكني كه بايد جواب پس مي‌دادم؟
اما سیدحسن شریفی بلخابی، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل تأیید کرد که صحرا کریمی را به کمیسیون عدلی و قضایی فراخوانده بود؛ اما ادعای توهین به او را رد کرد. آقای بلخابی گفت، نه تنها که آن‌ها به رییس افغان‌فیلم توهین نکرده اند؛ بلکه از سوی این بانو، با الفاظ تند و توهین‌آمیز مواجه شدند.
آقای بلخابی، دلیل این که چرا رییس افغان‌فیلم، به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده است، چنین می‌گوید: «چند جریب زمین را در محدوده‌ی تلویزیون ملی و افغان‌فیلم، آن را می‌خواستند که وزارت مالیه، وزارت داخله، رادیوتلویزیون ملی، شهرداری کابل و وزارت ترانسپورت که این زمین‌ها مشترکا مربوط این نهادها است، به سفارت انگلستان بفروشند یا اجاره‌ی دائمی بدهند. وقتی ما این را شنیدیم و گزارش برای ما رسید، جلسه گرفتیم. امروز دومین جلسه اش بود. این زمین‌ها، جای مهم و خاصی است. نزدیک ریاست‌جمهوری است، افغان‌فیلم جزو آبدات تاریخی است. به خاطر این، صحرا کریمی را دعوت کردیم که بر اساس منافع ملی، راضی نیستیم که آنجا را به سفارت انگلستان بدهید.»
او هم‌چنان تاکید کرد، وقتی که اعضای مجلس گفتند، افغان‌فیلم جزو آبدات تاریخی است، باید حفظ شود؛ صحرا کریمی به تندی گفته است که شما فرهنگ را نمی‌فهمید و شما افغان‌فیلم را خراب کردید. «برخی اعضای جلسه می‌خواست که احساساتی شوند، باز مه مانع شدم. در جلسه تنها من نبودم؛ بلکه پنجاه عضو مجلس نمایندگان حضور داشتند.»
با این همه، صحرا کریمی هم‌چنان ادعا کرده است که ریییس کمیسیون عدلی و قضایی گفته که به او جداگانه تماس بگیرد؛ تا برای افغان‌فیلم، بودجه تعیین کند. ادعای که از سوی رییس این کمیسیون رد شده است.