باشندگان محل: کوچی‌ها با کمک طالبان زمین‌های ما را غصب می‌کنند

صبح کابل
باشندگان محل: کوچی‌ها با کمک طالبان زمین‌های ما را غصب می‌کنند

گزارشگر: زهرا ماندگار

کاروان‌ کوچی‌ها، همه‌ساله در شروع فصل بهار به مناطق مختلف افغانستان از جمله هزاره‌جات، سرازیر می‌شوند. هرچند در سال‌های اخیر جمهوریت، تا اندازه‌ی جلو هجوم کوچی‌ها به مناطق مرکزی گرفته شده بود؛ اما امسال با روی‌کار آمدن طالبان، حضور کوچی‌ها در ولایت‌های مختلف و به ویژه هزاره‌جات دوباره بیش‌تر شده است.

هجوم کوچی‌ها برای مردم مناطق مختلف مشکلات زیادی را به ‌بار آورده است. به گفته‌ی باشندگان محل، کوچی‌ها با زور تفنگ، غذای مورد نیاز شان را تأمین و جای برای بودوباش خود تعیین می‌کنند.

هرچند باشندگان محل، می‌گویند که بارها به دلیل زورگویی‌های کوچی‌ها به گروه طالبان شکایت کرده‌اند؛ اما تا هنوز هیچ‌گونه توجهی از جانب این گروه در قسمت جلوگیری از زورگیری و خشونت کوچی‌ها صورت نگرفته است.

یکی از باشندگان منطقه‌ی سیدبچه‌ی بامیان به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت: «در سال‌های قبل کوچی‌ها برای مردم بعضی از مناطق هزاره‌جات مثل بهسود و ناهور ایجاد مزاحت می‌کردند؛ اما امسال با آمدن طالبان، کوچی‌ها تا مناطق بامیان پیش‌روی کرده‌اند. کوچی‌ها با زور تفنگ، از ما، غذا، جای بودوباش و چراگاه برای مواشی شان می‌گیرند.»

او، هم‌چنان گفت، در صورتی که طالبان پروسه‌ی خلع سلاح‌سازی اتباع افغانستان را راه انداخته بودند، چرا کوچی‌ها آزادانه با خودشان سلاح حمل می‌کنند.

از سویی‌هم، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی ورس ولایت بامیان، می‌گوید که کوچی‌ها با کمک طالبان، زمین‌های شان را گرفته و آن‌ها را تهدید کرده که این موضوع را با هیچ رسانه‌ای در میان نگذارند.

بامیان تنها ولایتی نیست که امسال شاهد حضور گسترده‌ای کوچی‌ها بوده باشد. در سایر ولایت‌های هزاره‌نشین نیز، هجوم کوچی‌ها سبب ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.

یک‌ باشنده منطقه‌ی زردآلوی ولسوالی قره‌‌باغ ولایت غزنی به صبح کابل، گفت که کوچی‌ها با هجوم‌آوردن به منطقه‌ی آن‌ها، مشکلات زیادی را به‌ وجود آورده است.

گفتنی است که کوچی‌ها نه تنها برای باشند‌گان محل مشکل ایجاد کرده؛ بلکه مسافران و رانندگان مسیر کابل-بامیان و کابل- جاغوری نیز، از ایجاد ازدحام توسط کوچی‌ها شکایت دارند.

آن‌ها، می‌گوید که کوچی‌ها با رمه‌ی شان جاده را مسدود می‌کنند که این باعث ازدحام موترها می‌شود.