دروازه‌های پنهانی آرایشگاه‌ها در زمان قرنطین

صبح کابل
دروازه‌های پنهانی آرایشگاه‌ها در زمان قرنطین

از قرنطین‌ کردن کابل بیش از یک هفته می‌گذرد؛ تمامی آرایشگاه‌ها، سالون‌‌های عروسی، پارک‌ها، رستورانت‌ها، خیاط‌خانه‌ها و سایر محل‌های پرتجمع و پرخطر تعطیل است؛ اما شماری از صاحبان این مکان‌ها خلاف قانون عمل می‌کنند.

آرایشگاه‌ها از جمله‌ مکان‌های پرخطر است که خطر شیوع ویروس کرونا در آن زیاد است. این روزها مکان‌های پرخطر به شمول آرایشگاه‌ها تعطیل است، با آن هم شماری از آرایشگران کوچک‌ترین فرصت را از دست نمی‌دهند. آنان با قبول خطر شیوع ویروس کرونا و خطر جریمه‌شدن از سوی مسؤولان، از راه‌های که از چشم دیگران و مردم پنهان است، به کار شان ادامه می‌دهند. به ظاهر دروازه‌های آرایشگاه‌‎ها در کابل بسته است؛ اما شماری از آرایشگران دروازه‌های پنهانی در کنار دروازه‌های اصلی شان ساخته‌اند و به کار شان ادامه می‌دهند. با قرنطین‌کردن شهر کابل، مسؤولان از صاحبان آرایشگاه‌‌ها خواستند که کار شان را تعطیل کنند در غیر آن، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.

در آرایشگاه‌ها به‌طور معمول، از وسایل آرایشی به‌طور مشترک میان افراد کار گرفته‌می‌شود که نه تنها خطر شیوع ویروس کرونا، بلکه بیماری‌های خطرناک دیگر همچون ایدز را نیز به‌همراه دارد. وسیله‌ی آرایشی آلوده به ویروس، می‌تواند چندین تن را آلوده کند. وسایل آلوده نه تنها برای مشتریان، بلکه برای آرایشگران نیز خطرساز است.

به‌نظر می‌رسد، آرایشگرانی که هنوز به‎صورت غیرقانونی به کار شان ادامه می‌دهند،کرونا را جدی نگرفته اند. آنان با این بی‌توجهی شان زندگی خود و مردم را با خطر مواجه می‌کنند؛ البته این مردم است که زمینه‌ای فعالیت آنان را فراهم می‌کنند؛ مردم هنوز هم در خانه‌های شان محفل‌های عروسی، شیرینی‌خوری و سایر محفل‌های کوچک و بزرگ را برگزار می‌کنند.

فریده (نام مستعار)، می‌گوید که روز جمعه محفل عروسی برادرزاده‌اش، در خانه برگزار شد. طبق معمول، عروس، نزدیکان عروس و داماد به آرایشگاه رفتند. آنان از قبل به آرایشگر هم‌آهنگی کردند و در روز محفل، آرایشگر آنان را از دروازه‌ی عقبی به آرایشگاه رهنما کرد.

او علاوه کرد: «ما زمانی‌که به دروازه‌ی آرایشگاه نزدیک شدیم، دروازه‌ی اصلی آرایشگاه بسته بود. یکی از شاگردان آرایشگر به دروازه‌ی عقبی اشاره و ما را به آن‌جا راهنمایی کرد. آرایشگاه خلوت بود و ما تنها مشتریان آن‌جا بودیم.»

در آرایشگاه، کمتر موارد صحی درنظر گرفته می‌شود. مشتریان و آرایشگران از ماسک، دستکش و موادضدعفونی کننده، کمتر استفاده می‌کنند و حتا در مواردی، استفاده آن غیر ممکن است. در هنگام آرایش، مراعات فاصله‌ی معین میان مشتری و آرایشگر غیر ممکن است.

در حال حاضر، شیوع بیماری کرونا تمامی مردم جهان را نگران کرده است و افغانستان نیز مستثنا از این ویروس نیست. شماری از صاحبان کار به شمول آرایشگران، این موضوع را جدی نگرفته است. اگر آرایشگران به این فعالیت‌های پنهانی شان ادامه دهند، افرادی زیادی را به‌شمول خودشان ممکن به این ویروس آلوده کنند.