حمله‌ی هوایی در هرات

صلح را فراری ندهیم
12 ژانویه | 3 دقیقه