مایک پومپئو

مایک پومپئو به دوحه رسید
12 سپتامبر | 1 دقیقه