گروه طالبان

بیست‌ویک سال تنهایی
15 فوریه | 4 دقیقه
از استینگر تا پهپاد
13 فوریه | 4 دقیقه