گلبدین حکمتیار

در لاهور چه خبر است؟
26 ژوئن | 8 دقیقه